مقاله بررسی و مقایسه موفقیت تحصیلی دانشجویانی که از توالی رشته در دوره کارشناسی ارشد برخوردارند با دانشجویانی که فاقد توالی رشته اند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۷ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه موفقیت تحصیلی دانشجویانی که از توالی رشته در دوره کارشناسی ارشد برخوردارند با دانشجویانی که فاقد توالی رشته اند
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موفقیت تحصیلی
مقاله توالی رشته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباغیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پورکاظمی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه موفقیت تحصیلی دانشجویانی که از توالی رشته در دوره کارشناسی ارشد برخوردارند با دانشجویانی که فاقد توالی رشته اند انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در رشته های مختلف دانشگاه های دولتی ایران می باشد. جامعه دوم تحقیق اعضا هیات علمی دانشگاه ها می باشند. حجم افراد نمونه شامل ۴۴۰ نفر است که ۱۷۰ نفر از اساتید و ۲۷۰ نفر از بین دانشجویان به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه است که یکی مخصوص اساتید و دیگری به منظور کسب اطلاعات از دانشجویان کارشناسی ارشد تنظیم گردید. این پرسشنامه ها حاوی سوالاتی است که به صورت بسته و یا کوتاه پاسخ ارائه شده است. دو گروه نمونه تحقیق به سوالات پرسشنامه ها پاسخ دادند و با استفاده از تجزیه و تحلیل های آمار توصیفی و استنباطی، داده ها بررسی و نتایج زیر به دست آمد: ۱- اساتید علوم انسانی «رضایت از رشته کارشناسی ارشد دانشجویان فاقد توالی رشته» را بیشتر از سایر اساتید ارزیابی می کنند. اساتید مخالف با تغییر رشته درصدهای پایین تری را برای «شانس اشتغال» و «رضایت دانشجویان» ارزیابی می کنند. ۲- اساتیدی که نگرش های منفی به تغییر رشته دارند، نظرهای منفی تری به تغییر رشته می دهند و اساتید علوم انسانی در مقایسه با اساتید سایر رشته ها برای دانشجویانی که تغییر رشته می دهند موفقیت بیشتری پیش بینی می کنند. ۳- اساتید موافق با تغییر رشته جامع نگری بیشتری را برای دانشجویان فاقد توالی رشته اظهار می کنند. ۴- اساتید وجود انگیزه های مادی را در تصمیم به تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد تاکید نمی کنند. ۵- از دیدگاه دانشجویان میزان رضایت از رشته تحصیلی در دوره کارشناسی در تغییر رشته موثر نیست ولی میزان علاقمندی به رشته تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد در “تغییر رشته” موثر است. ۶- با توجه به تعداد بیشتر ترم های مشروطی دانشجویانی که توالی رشته دارند، دانشجویان فاقد توالی رشته موفق‎تر هستند. ۷- از دیدگاه دانشجویان، انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشجویانی که توالی رشته دارند با انگیزه رفاه اجتماعی در آینده و حال در ارتباط است انتخاب رشته دانشجویان فاقد توالی رشته با عواملی چون «روشن دیدن آینده شغلی»، «رفاه و درآمد» و «ارزش اقتصادی» تقارن دارد.