مقاله بررسی و مقایسه غلظت فلز کادمیوم در اندام های مختلف ماهی بنی وحشی (Barbus sharpeyi) (تالاب شادگان) و پرورشی (مجتمع پرورش ماهی آزادگان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه غلظت فلز کادمیوم در اندام های مختلف ماهی بنی وحشی (Barbus sharpeyi) (تالاب شادگان) و پرورشی (مجتمع پرورش ماهی آزادگان)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کادمیوم
مقاله ماهی بنی (Barbus sharpeyi)
مقاله تالاب شادگان
مقاله مجتمع آزادگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طراوتی ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری ساری ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: جواهری بابلی مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور تعیین و مقایسه میزان تجمع فلز کادمیوم در بافت های عضله، کبد و آبشش ماهی بنی (Barbus sharpeyi) وحشی (تالاب شادگان) و پرورشی (مجتمع آزادگان) در تابستان ۱۳۹۰ انجام شد. ۵۴ نمونه ماهی بنی در اندازه های تصادفی با تور گوشگیر از پایین دست تالاب شادگان و مجتمع پرورش ماهی آزادگان تهیه شد، نمونه ها به آزمایشگاه کیمیا پژوه البرز در شهرکرد انتقال یافتند. هضم شیمیایی نمونه ها به روش مرطوب و سنجش غلظت فلزات سنگین به روش جذب اتمی با دستگاه مدل Perkin Elmer 4100 انجام گردید. میزان تجمع کادمیوم در ماهی بنی وحشی در عضله، آبشش و کبد به ترتیب ۰٫۰۱۴±۰٫۲۳، ۰٫۰۳۷±۰٫۳۴ ۰٫۰۲۲±۰٫۲۷ میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک نمونه ها بوده است. میزان تجمع کادمیوم در ماهی بنی پرورشی در عضله، آبشش و کبد به ترتیب ۰٫۰۰۵±۰٫۲۳، ۰٫۰۲۲±۰٫۳۱، ۰٫۰۰۹±۰٫۲۶ میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک نمونه ها بوده است. میزان کادمیوم در اندام های ماهی بنی تالاب شادگان بالاتر بود .(P<0.05) بین میزان کادمیوم در کبد و آبشش ماهی بنی وحشی اختلاف معنی داری وجود داشت ،(P<0.05) اما بین بقیه اندام ها اختلاف معنی داری وجود نداشت .(P>0.05) میزان کادمیوم در عضله ماهی بنی در مقایسه با حد آستانه استانداردهای سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) و آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا بالاتر بود.