مقاله بررسی و مقایسه عملکرد کمی و صفات مورفولوژیکی لاین های شبدر ایرانی در کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه عملکرد کمی و صفات مورفولوژیکی لاین های شبدر ایرانی در کرج
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاهان علوفه ای
مقاله شبدر ایرانی
مقاله صفات مورفولوژیک
مقاله عملکرد کمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدامیرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: چوگان رجب
جناب آقای / سرکار خانم: زمانیان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: میرهادی سیدمحمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ایران با توجه به کاهش مواد تامین کننده جیره غذایی دام ها از یک طرف، و چرای بی رویه دام ها در مراتع از طرف دیگر کاشت گیاهان علوفه ای اهمیت دوچندان پیدا می کند. شبدرها از جمله مهم ترین گیاهان علوفه ای می باشندکه علاوه بر تولید علوفه مرغوب برای دام ها، در تقویت و حاصل خیزی خاک از طریق تثبیت ازت هوا نقش دارند. شبدر ایرانی یکی از زیرگونه های مهم شبدر بوده که بومی ایران و مناطق مدیترانه ای می باشد. به منظور تعیین عملکرد کمی و صفات مورفولوژیکی ۱۵ لاین شبدر ایرانی، آزمایشی به صورت اسپیلیت پلات در زمان در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۱۵ تیمار و  4تکرار درمزرعه پژوهشی ۴۰۰ هکتاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا گردید. نتایج نشان داد که رقم لردگان با ۶۲٫۶۳ تن در هکتار در چین اول بیشترین عملکرد علوفه تر را به خود اختصاص داد و در مجموع چین ها ارقام دوچین کردستان، لردگان و محلی زابل به ترتیب با ۱۲۳٫۹۹ و ۱۲۱٫۹۸ و ۱۱۹٫۵۸ تن در هکتار بیشترین عملکرد را داشتند. از نظر عملکرد علوفه خشک بیشترین عملکرد مربوط به رقم محلی زابل با ۱۲٫۰۴ تن در هکتار در چین اول بوده و در مجموع چین ها ارقام اقلید فارس، محلی زابل و بالاده کازرون به ترتیب با ۲۴٫۳۵ و ۲۴٫۲۵ و ۲۲٫۰۷ تن در هکتار بیشترین عملکرد را داشتند. از نظر صفات مورفولوژیک، رقم اقلید فارس با ۸۴٫۲۵ درصد در چین اول بیشترین درصد نسبت برگ به ساقه را داشت و همچنین در ارتفاع بوته بیشترین ارتفاع مربوط به رقم اقلید فارس با ۶۱٫۲۵ سانتی متر در چین دوم بود.