مقاله بررسی و مقایسه سبک های هویت و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان نوجوان شاهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۷ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۴۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه سبک های هویت و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان نوجوان شاهد
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبکهای هویتی
مقاله هویت یابی
مقاله سبکهای مقابله ای
مقاله عملکرد خانواده
مقاله نوجوان
مقاله دانش آموز شاهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نظام
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی سیدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مطالعه حاضر بررسی سبکهای هویتی دانش آموزان نوجوان شاهد و عوامل مرتبط با آن بود. بدین منظور، از میان جامعه آماری این مطالعه، ۳۶۶ دانش آموز نوجوان مدارس دخترانه و پسرانه ۱۲ تا ۱۸ ساله شاهد به روش نمونه گیری طبقه ای برگزیده شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه سبک های هویت، مقیاس کنارآیی نوجوانان، و مقیاس عملکرد خانواده استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که: (۱) بین سبکهای هویتی دانش آموزان دختر و پسر به جز در سبک سردرگم/ اجتنابی تفاوت دیده نمی شود. (۲) بین سن، برخی از مولفه های عملکرد خانواده و سبکهای هویتی رابطه معناداری دیده شد، ۳) بین سبک های هویتی و سبکهای کنار آمدن یا مقابله رابطه معنادار مشاهده شد. نتیجه این که شکل گیری هویت در نوجوانان شاهد تفاوتی با سایر نوجوانان ندارد. از سوی دیگر، نوجوانان دارای هویت موفق در خانواده هایی رشد می کنند که در آنها اعضای خانواده با یکدیگر روابط عاطفی خوبی دارند.