مقاله بررسی و مقایسه جرایم «بازداشت غیر قانونی» و «آدم ربایی» در حقوق جزای ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۷۹ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه جرایم «بازداشت غیر قانونی» و «آدم ربایی» در حقوق جزای ایران
این مقاله دارای ۴۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازداشت غیرقانونی
مقاله توقیف
مقاله حبس
مقاله مخفی کردن
مقاله آدم ربایی
مقاله ربودن طفل تازه متولد شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهامی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: آبانگاه محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«بازداشت غیر قانونی» و «آدم ربایی» از حیث اینکه آزادی رفت و آمد اشخاص را مورد تعرض قرار می دهند از جمله جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص است، گرچه در مواردی صدمات بدنی نیز بزه دیده این دو جرم را تهدید می کند، که در صورت اخیر موضوع از مصادیق تعدد جرم خواهد بود.
بین جرایم بازداشت غیرقانونی و آدم ربایی که به صورت خاص به ترتیب در مواد ۵۸۳ و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار گرفته اند و نیز جرایم مشابه و مرتبط نظیر مواد ۵۷۰ و ۶۳۱ قانون مزبور هم از جهت حکمی و مفهومی و هم از جهت موضوعی تداخل وجود دارد. تداخل و هم پوشانی مواد قانونی بعضا موجب اختلاف برداشت قضات و تشتت آرا و در نتیجه تضییع حقوق متهمان می شود. این مقاله ضمن تلاش در جهت تعیین دقیق قلمرو حکمی و موضوعی مواد مربوطه در مواردی که تداخل مزبور وجود دارد، پیشنهاد اصلاح و ابهام زدایی را به قانون گذار ارایه می دهد. با وجود این تفاوت اساسی این جرایم صرف نظر از عناصر قانونی مجزا از لحاظ عنصر مادی در رفتار مادی این جرایم است، به گونه ای که یکی مستلزم نقل مکان است (آدم ربایی) و دیگری بدون این ویژگی محقق می شود. (بازداشت غیرقانونی) و از لحاظ عنصر معنوی نیز وجود انگیزه سوء مجرمانه در ساختار جرم آدم ربایی و مخفی کردن موضوع ماده ۶۲۱ آن را از جرم بازداشت غیرقانونی موضوع ماده ۵۸۳ متمایز می سازد. این در حالی است که صرف نظر از وسعت و دایره شمول جرایم مرتبط و مشابه؛ یعنی، جرایم موضوع مواد ۵۷۰ و ۶۳۱، بدون موثر بودن انگیزه مجرمانه به ترتیب خصوصیت مرتکب و بزه دیده شرط اساسی تحقق این جرایم است.