مقاله بررسی و مقایسه ترکیب های شیمیایی اسانس گیاه بومادران Achillea millefolium subsp. millefolium با دو روش تقطیر با آب و دستگاه مایکروویو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۵۶ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه ترکیب های شیمیایی اسانس گیاه بومادران Achillea millefolium subsp. millefolium با دو روش تقطیر با آب و دستگاه مایکروویو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله بومادران
مقاله تقطیر با آب
مقاله دستگاه مایکروویو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همامی سیدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: جایمند کامکار
جناب آقای / سرکار خانم: افضل زاده رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق سرشاخه های گلدار گیاه بومادران Achillea millefolium subsp. millefolium از ایستگاه تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور در استان البرز در اواخر تابستان ۱۳۹۰ جمع آوری گردید و با استفاده از روش تقطیر با آب و دستگاه مایکروویو اسانس گیری گردید. بازده اسانس در روش تقطیر با آب ۰٫۴ درصد و در مایکروویو ۰٫۲ درصد به دست آمد که دلیل بازده کم اسانس شرایط متفاوت زمانی بود. سپس نمونه های اسانس با استفاده از دستگاه های کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد شناسایی قرار گرفت. در روش تقطیر با آب ترکیب های عمده اسانس عبارت بودند از: گاما – ترپینن (۱۸٫۲ درصد)، المول استات (۱۲٫۹ درصد)،کاریوفیلن استات (۱۲٫۲ درصد) و بورنیل استات (۱۰ درصد)، در حالی که در روش مایکروویو، ترکیب های عمده شامل: ۱- ترپینئول (۱۷٫۶ درصد)، آلفا – بیسابولول اکسیدآ (۱۰٫۶ درصد)، ترانس – توجون (۷٫۳ درصد) و ترپینن – ۴ – ال – استات (۷٫۱ درصد) بودند که از نظر کمی و کیفی متفاوت گزارش شدند.