مقاله بررسی و مقایسه تاثیر بازتوانی قلبی بر تغییرات شاخص های آنتروپومتریک چاقی در مردان دیابتی و غیر دیابتیِ مبتلا به بیماری عروق کرونری مراجعه کننده به بخش بازتوانی قلبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۳۰ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه تاثیر بازتوانی قلبی بر تغییرات شاخص های آنتروپومتریک چاقی در مردان دیابتی و غیر دیابتیِ مبتلا به بیماری عروق کرونری مراجعه کننده به بخش بازتوانی قلبی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیزیوتراپی
مقاله بازتوانی قلبی
مقاله شاخص های آنتروپومتریک
مقاله بیماری قلبی عروقی
مقاله دیابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدپور بشری
جناب آقای / سرکار خانم: عطارباشی مقدم بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: وثاقی قراملکی بهنوش
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتیان مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از پیامدهای ناشی از چاقی بروز بیماری عروق کرونری و دیابت است. یکی از راههای کاهش چاقی در بیماران عروق کرونری، انجام برنامه های ورزشی است که احتمالا در دراز مدت موجب کاهش چاقی و به دنبال آن بهبود سلامتی می شوند. هدف از این تحقیق، مقایسه تاثیر بازتوانی قلبی مبتنی بر تمرینات ورزشی بر شاخص های آنتروپومتریک چاقی در مردان دیابتی و غیر دیابتی مبتلا به بیماری عروق کرونری بود.
روش بررسی: ۷۱ مرد داوطلب مبتلا به بیماری عروق کرونر در این تحقیق شرکت نمودند (۳۹ بیمار غیر دیابتی و ۳۲ بیمار دیابتی). برنامه درمانی شامل ۶ تا ۸ هفته تمرینات ورزشی با شدت متوسط، شامل ۴۵ دقیقه تمرینات هوازی بر روی تردمیل، دوچرخه ثابت و ارگومتر شانه بود. در هر دو گروه بیماران، شاخص های آنتروپومتریک چاقی (شاخص توده بدن، دور کمر، دور هیپ، نسبت دور کمر به دور هیپ و نسبت دور کمر به قد) درابتدا، میانه و بعد از اتمام بازتوانی اندازه گیری شدند.
یافته ها: در بیماران دیابتی برنامه بازتوانی قلبی موجب کاهش معنادار تمامی شاخص های آنتروپومتریک (P<0.05) به جز دور هیپ شد. در بیماران غیر دیابتی برنامه باز توانی قلبی موجب افزایش معنادار شاخص توده بدن BMI (Body Mass Index)، دور کمر و نسبت دور کمر به قد گردید (P<0.05) اما تاثیری بر روی سایر شاخص ها نداشت.
نتیجه گیری: برای کاهش شاخص های آنتروپومتریک چاقی در برنامه بازتوانی بیماران غیر دیابتی انجام تمرینات ورزشی به تنهایی کافی نیست.