مقاله بررسی و مقایسه برخی ویژگی های بیوفیزیکی پیاز زعفران باپوشش و بدون پوشش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۶۹ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه برخی ویژگی های بیوفیزیکی پیاز زعفران باپوشش و بدون پوشش
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیاز زعفران
مقاله خواص هندسی
مقاله خواص ثقلی
مقاله خواص اصطکاکی
مقاله خواص آئرودینامیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی راد محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: کاراژیان حجت
جناب آقای / سرکار خانم: شرایعی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: آریان فر اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زعفران به عنوان گران ترین محصول کشاورزی و دارویی جهان است و عمدتا برای مصارف ادویه ای آن در سطح جهان مورد کشت و کار قرار می گیرد و تکثیر این گیاه بوسیله پیازهای توپر صورت می گیرد. اندازه گیری ویژگی های فیزیکی پیاز زعفران جهت طراحی و بهینه سازی تجهیزات پس از برداشت، انبارداری، حمل و نقل، درجه بندی و بسته بندی در راستای کاهش ضایعات و افزایش کیفیت تولید، ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق خصوصیات بیوفیزیکی مشتمل بر خواص هندسی (ابعاد، میانگین حسابی، میانگین هندسی، سطح، کرویت)، خواص ثقلی (حجم، دانسیته حقیقی، دانسیته توده، تخلخل)، خواص اصطکاکی (ضریب اصطکاک استاتیکی، زاویه های ریپوز پر کردن و تخلیه) و خواص آئرودینامیکی (سرعت حد) برای نمونه های پیاز زعفران با پوشش و بدون پوشش در سه اندازه (بزرگ، متوسط و کوچک) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد، میانگین مقادیر محاسبه شده برای خواص هندسی پیاز زعفران باپوشش بیشتر از پیاز زعفران بدون پوشش می باشد. میانگین مقادیر حجم پیاز زعفران باپوشش بیشتر بوده است در صورتی که پیاز زعفران بدون پوشش بیشترین میانگین دانسیته حقیقی، دانسیته توده و درصد تخلخل را دارا می باشد. مشخص گردید که پوشش روی پیاز موجب افزایش ضریب اصطکاکی استاتیکی در سطوح مختلف می شود و بیشترین ضریب اصطکاکی استاتیکی مربوط به سطح چوب و کمترین مربوط به سطح پلاستیک می باشد. زوایای ریپوز تخلیه و پر کردن برای پیاز زعفران با پوشش به ترتیب ۲۳٫۹۸ و ۵۲٫۸۹ درجه و برای پیاز زعفران بدون پوشش به ترتیب ۲۳٫۹۸ و ۲۳٫۹۰ درجه به دست آمدند. میانگین سرعت حد پیاز زعفران با پوشش و پیاز زعفران بدون پوشش به ترتیب برابر ۸٫۸۹ و ۱۱٫۶۲ متر بر ثانیه بوده است.