مقاله بررسی و معرفی قارچ های خانواده Hymenochaetaceae به همراه یک گونه جدید برای ایران (مطالعه موردی جنگل نکا – مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی و معرفی قارچ های خانواده Hymenochaetaceae به همراه یک گونه جدید برای ایران (مطالعه موردی جنگل نکا – مازندران)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Hymenochaetaceae
مقاله قارچ
مقاله جنگل
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسی زاده سعیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلی مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: رایواردن لیف
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قارچ های خانواده Hymenochaetaceae بیش تر چوبزی و عامل پوسیدگی سفید بوده و با داشتن صفاتی مانند بازیدیوکارپ قهوه ای، ستا و نداشتن سیستیدیا در هیمنیوم قابل تشخیص می باشند. این مطالعه در مساحتی معادل ۷۲۹۰ هکتار و با علمیات جنگل گردشی و نمونه برداری در جنگل های نکا انجام گردید. در این بررسی تعداد ۸ گونه قارچ از روی ۵ میزبان جمع آوری گردید که شامل یک گونه مایکوریز، چهار گونه ساپروفیت و ۳ گونه پارازیت می باشد. گونه Coltricia perennis با توجه به گزارشات موجود مایکوریز ریشه درختان جنگلی بوده و برای فلور قارچی ایران جدید است. همچنین در بین میزبان های معرفی شده ۲ گونه برای اولین بار معرفی می گردد.