مقاله بررسی و مطالعه عملکرد سنسورگازی ساخته شده از پوشش نانوسیمی اکسید روی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی و مطالعه عملکرد سنسورگازی ساخته شده از پوشش نانوسیمی اکسید روی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسگر گازی
مقاله نیمه رسانا
مقاله نانو سیم
مقاله اکسید روی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نکوبین امین
جناب آقای / سرکار خانم: خدیوی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، سنتز پوشش نانو سیم های همراستای اکسید روی (ZnO)، با استفاده از روش محلولی دما پایین انجام گردید. سپس حساسیت پوشش سنتز شده نسبت به گازهای CO2 و O2 در دمای اتاق مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. مشخصه یابی پوشش نانو سیم های اکسید روی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز فازی توسط آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) صورت گرفت. نتایج نشان داد سنتز پوشش نانو اکسید روی به صورت یک بعدی و هم راستا می باشد. از طرفی مطابق نتایج بدست آمده نسبت سطح به حجم بالای نانو سیم های هم راستای اکسید روی منجر به بهبود حساسیت این پوشش به گاز حتی در دمای اتاق گردیده است.