مقاله بررسی و مطالعه شاخص های رویشگاهی دو گونه علف گندمی کرکدار (Agropyron trichophorum Link, Rieyt) و گون زرد (Astragalus verus Olivier) با توجه به عامل خاک در مراتع فریدن اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی و مطالعه شاخص های رویشگاهی دو گونه علف گندمی کرکدار (Agropyron trichophorum Link, Rieyt) و گون زرد (Astragalus verus Olivier) با توجه به عامل خاک در مراتع فریدن اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رج بندی
مقاله آنالیز چند متغیره
مقاله گونه مرتعی
مقاله خوشه بندی
مقاله عوامل خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی اکبری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: وهابی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کریم زاده حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بنی ابراهیمی مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شرایط آب و هوایی یکسان، متفاوت بودن خاک موجب متفاوت بودن یا فقدان جامعه گیاهی می گردد. با تغییر کردن خاک یا از بین رفتن آن جامعه گیاهی نیز تغییر می یابد، بنابراین خاک و گیاه بهم وابسته اند. از این رو شناخت کامل خاک که یک عامل مهم محیطی به شمار می رود، جهت شناخت رویشگاه گیاهان لازم و ضروری است. در این تحقیق روابط بین دو گونه گون زرد و علف گندمی در مراتع کرچمبوی شهرستان فریدن با خاک به طور کامل بررسی گردید و مهم ترین خصوصیات خاکی موثر در تفکیک و تعیین رویشگاه های گونه های مزبور نیز بررسی شد. بدین منظور با بازدید از منطقه و استفاده از نقشه پوشش گیاهی محل ۹ مکان مطالعاتی با توجه به شرایط رویشگاهی و فیزیوگرافی انتخاب گردید و عوامل پوشش تاجی و خاک در هر مکان مرتعی به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. سپس برای بررسی روابط بین پوشش گونه های مورد نظر و عوامل خاک از آنالیزهای چند متغیرهCCA  و PCA استفاده شد؛ نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که عمق خاک، ازت، رس، ماده آلی، شن،pH  و میزان آهک از عوامل موثر بر رشد و استقرار گونه علف گندمی کرکدار می باشند و در مورد گونه گون زرد نیز میزان آهک، شوری، درصد سنگریزه، فسفر و درصد اشباع در پراکنش این گونه نقش اساسی دارا می باشند. در نهایت مبادرت به خوشه بندی سایت های مطالعاتی گردید که مکا ن های مرتعی در ۳ خوشه قرار گرفتند که با توجه به نتایج حاصل از آنالیز Anova عامل بافت خاک از عوامل اصلی جداکننده خوشه ها بود.