مقاله بررسی و ساماندهی بخش مرکزی شهر زابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی و ساماندهی بخش مرکزی شهر زابل
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش مرکزی
مقاله ساماندهی
مقاله برنامه ریزی شهری
مقاله منطقه سیستان
مقاله زابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری سردری فرضعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش مرکزی شهرها به واسطه نقش و عملکردشان در بافت و سیمای شهر در فرآیند توسعه کاربری ها و فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و اداری شهر تاثیرگذار بوده، بر این اساس بررسی و ساماندهی این بخش شهر ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی با هدف کاربردی و با مطالعه چگونگی، علل و پیامدهای تمرکز و رشد نامتناسب کاربری ها در بخش مرکزی شهری زابل به بیان راهکارها در جهت توسعه زنجیره ای و خوشه ای آن و فعالیت های گوناگون از جمله بخش تجاری در جهت شکل گیری شهر سالم و توسعه پایدار پرداخته می شود. یافته های پ‍ژوهش با توجه به جایگاه شهر زابل در شبکه شهری منطقه سیستان، ساختار شطرنجی شهر و رشد سالانه جمعیت و محدوده شهر زابل نشان می دهد که، بخش مرکزی شهر زابل به عنوان نقطه ثقل شهر و منطقه با مسائل و مشکلات گوناگونی در زمینه های اقتصادی، اداری، خدماتی، اجتماعی، حمل و نقل و کالبدی، فضایی روبرو می باشد. وجود کاربری های متعدد و نامتناسب، تراکم زیاد جمعیت، عرض کم معبر سواره رو و پیاده رو در خیابان فردوسی و خیابان امام خمینی موجب شده این مشکلات در سال های اخیر رو به گسترش باشد، بنابراین؛ ساماندهی بخش مرکزی شهر زابل به صورت سه مرحله در زمان های متمادی با اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بایستی صورت بپذیرد، در ادامه تحقیق انواع راه حل ها و اولویت های اجرایی ساماندهی وضعیت کنونی بخش مرکزی شهر زابل بر اساس دیدگاه های فرهنگ گرایی، ترقی گرایی، کارکرد گرایی و ساختار گرایی در جهت پویایی آن و توسعه آینده مطرح شده است.