مقاله بررسی و رتبه بندی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های دولتی و ارائه راه کارهای لازم جهت کاهش موانع (مطالعه موردی دستگاه های اجرایی استان قزوین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۴۸ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی و رتبه بندی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های دولتی و ارائه راه کارهای لازم جهت کاهش موانع (مطالعه موردی دستگاه های اجرایی استان قزوین)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی
مقاله موانع استقرار بودجه ریزی
مقاله رتبه بندی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضلی صفر
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمدکریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بودجه به عنوان بیان مالی عملیات مالی دولت مهم ترین سند دولتی ونظام بودجه ریزی عملیاتی با هدف نتیجه محوری این سند مالی تلاش می کند با پیوند اعتبارات بودجه ای به نتایج اقدامات دولت به هدف صرفه جویی، شفافیت، کارآیی و اثربخشی بودجه دست یابد. تحقیق حاضر با توجه به مطالعات صورت گرفته مهم ترین شاخص های تاثیر گذار در پیاده سازی بودجه ریزی از قبیل عوامل محیطی، فنی و فرایندی و انسانی و رتبه بندی آنها و همچنین راهکارهایی را نیز در این رابطه ارائه می دهد. روش انجام پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی است و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه بین کل جامعه آماری که ۷۶ نفر از متخصصان بودجه ریزی (مدیران دستگاه های اجرایی، معاونین اداری و مالی، کارشناسان بودجه و کارشناسان بودجه استانداری) مورد سنجش قرار می گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده بین عوامل مدیریتی از قبیل عامل محیطی، عامل فنی و فرایندی و عامل انسانی رابطه وجود دارد.