مقاله بررسی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی مناسب به منظور دستیابی به مزیت رقابتی در هتل های غیردولتی (۳ تا ۵) ستاره استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۲۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی مناسب به منظور دستیابی به مزیت رقابتی در هتل های غیردولتی (۳ تا ۵) ستاره استان مازندران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژی بازاریابی
مقاله هتل های غیردولتی
مقاله AHP-FUZZY

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثریایی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مهرائی سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی مناسب به منظور دستیابی به مزیت رقابتی در هتل های غیردولتی ۳ تا ۵ ستاره استان مازندران صورت گرفته است. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به استراتژی های بازاریابی و امکانات و توانایی های موجود در هتل های غیردولتی و نیز بر اساس مدل مفهومی با ۳ استراتژی و ۵ شاخص (توانایی و امکانات)، پرسشنامه ای تنظیم نموده و در اختیار ۴۰ نفر از خبرگان و کارشناسان در این زمینه در استان مازندران قرار داده شد. سپس داده های گردآوری شده از ۳۱ خبره، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از محاسبه نرخ ناسازگاری از پرسشنامه ها، پایایی ابزار تحقیقی را مورد تائید قرار داد. آزمون AHP-FUZZY، نیز اولویت هر یک از استراتژی ها و شاخص ها را مشخص نمود. بر اساس نتایج این آزمون استراتژی رهبری هزینه، رتبه اول اهمیت و استراتژی های بخش بندی و تمایز رتبه دوم و سوم را کسب نمودند. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع بندی شده، نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.