مقاله بررسی و توصیف تحقیقات منتخب در حوزه مدیریت بازاریابی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی و توصیف تحقیقات منتخب در حوزه مدیریت بازاریابی در ایران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت بازاریابی
مقاله فراتحلیل
مقاله خلا تحقیقاتی
مقاله آمار توصیفی
مقاله نقشه بازاریابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جندقی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افخمی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی وضعیت تحقیقات صورت گرفته شده در حوزه مدیریت بازاریابی در چند سال اخیر است. خلا وجود تحقیقی که جهت دهی تحقیقات اخیر در دانشگاه های ایران را نشان دهد، بیش از پیش احساس می شد. برای انجام این مهم ابتدا مدل جامعی که تمام فضای مدیریت بازاریابی را در بر داشته باشد تهیه و مورد بررسی برخی خبرگان این حوزه قرار گرفت. در مرحله بعد اطلاعات ۳۴۰ مقاله پذیرفته شده داوری شده از ۲۱ کنفرانس داخلی در حوزه مدیریت بازاریابی از سال های ۱۳۸۴ تا تابستان ۱۳۸۸، شامل عنوان مقاله، نام محققان، جنسیت، تحصیلات، آخرین محل و رشته تحصیلی (دانشکده های اعضای هیات علمی)، کلمات کلیدی و هم چنین نام و سال کنفرانس گردآوری شد و سپس با توجه به عنوان و کلمات کلیدی، هر مقاله به حداکثر ۳ حوزه مدل تخصیص داده شد. در نهایت با استفاده از فراتحلیل کیفی و آمار توصیفی به تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو حوزه جمعیت شناختی محققان و توزیع ارجاعات در فضای مدیریت بازاریابی پرداخته شد. در زمینه سهم دانشگاه ها در تحقیقات از ۵۶۰ تحقیق مربوط به دانشگاه های کشور، بیش ترین میزان محقق در کشور مربوط به دانشگاه تربیت مدرس به مقدار ۸۸ نفر می باشد. از ۵۶۱ ارجاع موضوعی، در سطح اصلی، فلسفه و مفاهیم بازاریابی با ۱۹۳ ارجاع بیش ترین و مدیریت تلاش های بازاریابی با ۲۳ ارجاع کم ترین توجه محققان را به خود اختصاص داده بودند.