مقاله بررسی و تعیین دیادوکوکینزیس دانش آموزان ۷ تا ۹ ساله طبیعی دبستان های شهر کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۲۲۸ تا ۱۲۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی و تعیین دیادوکوکینزیس دانش آموزان ۷ تا ۹ ساله طبیعی دبستان های شهر کرمانشاه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیادوکوکینزیس
مقاله تکرار تک هجای گفتاری
مقاله عملکرد حرکتی دهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یاوری عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ویسی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: راشدی‌ وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تولید گفتار شامل مراحل طرح ریزی، برنامه ریزی و اجرا می باشد که هر کدام از این مراحل در مناطق خاصی از مغز صورت می گیرد. اختلال در هر کدام از این مراحل موجب اختلال در تولید گفتار و همچنین توانایی دیادوکوکینزیس می شود. تکالیف دیادوکوکینزیس در ارزیابی و درمان اختلالات گفتاری از جمله دیزآرتری و اختلالات مخچه کاربرد دارد. در این پژوهش سعی شد با بررسی دیادوکوکینزیس در کودکان طبیعی ۷ تا ۹ ساله معیاری از این جنبه در آن ها به دست آید. هدف این پژوهش، بررسی و تعیین دیادوکوکینزیس دانش آموزان ۷ تا ۹ ساله طبیعی دبستان های شهر کرمانشاه بود.
مواد و روش ها: در مطالعه توصیفی – تحلیلی حاضر که به روش مقطعی انجام پذیرفت، ۲۱۰ دانش آموز ۷ تا ۹ ساله (۱۰۵ دختر و ۱۰۵ پسر) در سه گروه سنی ۷، ۸ و ۹ ساله (هر گروه شامل ۷۰ نفر) دبستان های شهرستان کرمانشاه به طور تصادفی انتخاب شدند. دانش آموزان باید ۲۰ بار تک هجای متشکل از همخوان و واکه /a/ و نیز واکه /u/ را جهت تعیین مدت زمان آن، تکرار می کردند.
یافته ها: میانگین زمان تکرار تک هجایی ها در کودکان ۷ ساله ۵٫۰۵ ثانیه، در کودکان ۸ ساله ۴٫۶۸ ثانیه و در کودکان ۹ ساله ۴٫۴۷ ثانیه بود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سن و نوع واکه گفتاری به کار گرفته شده می تواند روی توانایی دیادوکوکینزیس تاثیرگذار باشد که این یافته ها باید در تشخیص و درمان اختلالات تولیدی در نظر گرفته شود.