مقاله بررسی و تطبیق مولفه های رمانتیسم در آثار بدر شاکر سیاب و قیصر امین پور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی و تطبیق مولفه های رمانتیسم در آثار بدر شاکر سیاب و قیصر امین پور
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبیات تطبیقی
مقاله مولفه
مقاله رمانتیسم
مقاله بدر شاکر سیاب
مقاله قیصر امین پور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجعلی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صارمی گروی سکینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رمانتیسم زمانی شروع شد که نویسندگانی خوش قریحه و جسور طرز بیان جدیدی برای بیان احساسات خود ابداع کردند. این جریان در حقیقت، نوعی واکنش در برابر مکتب کلاسیسم بود. از مهم ترین اصول این مکتب، آزادی، طبیعت گرایی، احساس و هیجان (نظیر حزن و اندوه، عشق، انزوا و کناره گیری از اجتماع، یاد مرگ)، سفر تاریخی، جغرافیایی و… را می توان نام برد. بدر شاکر سیاب، از پیشگامان شعر معاصر عربی، شاعری خوش ذوق و نوآور است که اصول مکتب رمانتیسم از جمله طبیعت گرایی، سفر تاریخی و… در اشعارش به خوبی نمایان است. قیصر امین پور- از شاعران معاصر و توانای ادبیات فارسی- شاعری است که بازتاب احساسات و عواطف، به خوبی در شعرش نمایان است؛ گر چه سهم درد و اندوه در این میان بیشتر است، تا جایی که به این نام (شاعر درد و اندوه) ملقب گشته است. پژوهش حاضر کوششی تطبیقی است در بازیابی نحوه به کارگیری اصول و مبانی مکتب رمانتیسم و بیان وجوه تفاوت و تشابه آن در آثار بدر شاکر سیاب و قیصر امین پور.