مقاله «بررسی و تطبیق «فرایند فردیت» در گنبد اول و دوم از هفت پیکر نظامی بر اساس روان شناسی تحلیلی یونگ» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۲۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: «بررسی و تطبیق «فرایند فردیت» در گنبد اول و دوم از هفت پیکر نظامی بر اساس روان شناسی تحلیلی یونگ»
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یونگ
مقاله نظامی
مقاله فرایند فردیت
مقاله سایه
مقاله آنیما
مقاله نقاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمانی باراندوزی وجیهه
جناب آقای / سرکار خانم: چمنی گلزار ساناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«فرایند فردیت» هماهنگی انسان با خود و رشد و تکامل او در گذر از فراز و فرودهای زندگی و نیز به آرامش رسیدن انسان و یکپارچگی وی با خود درون است. بی شک انسان می تواند طی گذار از مراحل گوناگون با مجاهده و کوشش به مطلوب خود برسد. کارل گوستاو یونگ یکی از بزرگ ترین روان شناسان قرن بیستم و بنیان گذار «مکتب روانشناسی تحلیلی» این رشد و ترقی انسان را می شکافد و معتقد است برای تکامل، انسان باید با کهن الگوهای: پرسونا یا نقاب، آنیما یا مادینه جان و آنیموس یا نرنیه جان و سایه یا شادو آشنا شود و با آن ها ادغام شده و سرانجام به «فرایند فردیت» دست یابد. کهن الگوهای یونگ را می توان در شخصیت های داستانی «هفت پیکر» نظامی جست و با دقت در آن ها می توان دریافت که هر یک از این شخصیت ها چگونه طی روند داستان، آرام آرام با سایه خود روبرو شده و نقاب خود را کنار می زنند و پس از برخورد و آشنایی با آنیمای خود و ادغام با آن، به قله سعادتی که یونگ از آن به عنوان کهن الگوی «فرایند فردیت» یاد می کند، می رسند. پژوهش حاضر تلاش دارد که به لحاظ نظری، ضمن بهره گیری از آموزه های مکتب روان شناسی یونگ، به بررسی کهن الگوی «فرایند فردیت» در شخصیت های (پرسوناژهای) دو داستان گنبد اول و دوم از «هفت پیکر» نظامی بپردازد. شایان ذکر است روش گردآوری اطلاعات، مطالعه همراه با فیش برداری و ماهیت پژوهش حاضر، تبیینی (تجزیه و تحلیل داده ها) و توصیفی بوده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد داستان های هفت پیکر نظامی قابل تطبیق با کهن الگوهای یونگ می باشد؛ هم چنین این پژوهش موید آن است که شخصیت های دو داستان گنبد سیاه و زرد از هفت پیکر نظامی با هشدار کهن الگوی پیر خرد، شروع به سفر برای تکامل خویش می کنند و پرسونا را کنار می نهند و طی این سفر با آنیما و شادو آشنا شده با آن ها ادغام می شوند و سرانجام به مرحله فردیت و تکامل دست می یابند.