مقاله بررسی و تحلیل وضعیت نخست شهری در استان مازندران طی دوره (۱۳۸۸ ۱۳۳۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی و تحلیل وضعیت نخست شهری در استان مازندران طی دوره (۱۳۸۸ ۱۳۳۵)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام فضایی شهر،شهرنشینی
مقاله نخست شهر
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیان بهنمیری معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه اکثر کشورهای در حال توسعه با مشکلاتی چون رشد سریع جمعیت و شهرنشینی بالا، تمرکز فعالیتهای اقتصادی در تعدادی از شهرهای بزرگ و نابرابری اقتصادی اجتماعی بین شهرها روبرور می باشند. از مهمترین پیامدهای مشکلات مذکور در این کشورها، بروز پدیده ای به نام نخست شهری می باشد که آشکارا منابع عمده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره را می بلعد، طوری که مانع بسط و گسترش همه جانبه توسعه به سایر مناطق شده و منجر به ایجاد نوعی عدم تعادل در نظام شهری کشورها می شود. از این رو انجام بررسی های بیشتر در ارتباط با موضوع نخست شهری، امری مهم به نظر می رسد طوری که شناسایی این پدیده می تواند به برنامه ریزان، سیاستگذاران و مسوولین امر مدیریت شهری، درحل مشکلات موجود در شهرها کمک شایانی کند. از این رو در پژوهش حاضر سعی شده تا با به کارگیری تکنیک های مختلف بررسی پدیده نخست شهری، میزان این پدیده را در سطح استان مازندران بررسی کند. روش پژوهش در این تحقیق از نوع اسنادی تحلیلی می باشد و نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که نخست شهری در استان مازندران حاکمیت نداشته و یک حالت تعادلی دارد.