مقاله بررسی و تحلیل نقش موزه ها در توسعه گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی: موزه های شرق استان مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در برنامه ریزی و توسعه گردشگری از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی و تحلیل نقش موزه ها در توسعه گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی: موزه های شرق استان مازندران)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری
مقاله جاذبه های فرهنگی
مقاله گردشگری فرهنگی
مقاله موزه های کلبادی و گوهرتپه
مقاله شرق مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیان بهنمیری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی کوتنایی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گردشگری و به ویژه گردشگری فرهنگی، می تواند دریچه های نوینی از شناخت، توسعه و پایداری را برای جوامع به همراه داشته باشد. مقاله حاضر با این پیش فرض که جاذبه ای به نام موزه می تواند بر توسعه گردشگری و به ویژه گردشگری فرهنگی در مقصد بیفزاید، سعی نموده است تا هدف پژوهش خویش را به بررسی وضعیت گردشگری فرهنگی، تحت تاثیر جاذبه موزه در شرق مازندران، به عنوان محدوده پژوهش قرار دهد، لذا روش مورد استفاده، پیمایش و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، ۳۸۰ نفر برآورد شد و از نرم افزار SPSS جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد موزه های کلبادی شهر ساری و گوهرتپه شهر بهشهر، به صورت بالقوه نقش به سزایی در جذب گردشگر و معرفی تاریخ و فرهنگ شرق مازندران دارند که با برنامه ریزی و مدیریت دقیق از جانب سازمان های مربوطه، به ویژه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان، می توان بستر مناسبی برای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه فراهم ساخت.