مقاله بررسی و تحلیل میزان رضایت مندی ساکنان روستایی از کیفیت زندگی (مطالعه موردی: دهستان مهبان شهرستان نیکشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فضای جغرافیایی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی و تحلیل میزان رضایت مندی ساکنان روستایی از کیفیت زندگی (مطالعه موردی: دهستان مهبان شهرستان نیکشهر)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت مندی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله شاخص های اقتصادی و اجتماعی
مقاله دهستان مهبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بریمانی فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچی عثمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به محرومیت جامعه روستایی، بررسی و تحلیل کیفیت زندگی این قشر از جامعه به عنوان یک ملاک سنجش در برآورده شدن نیازهای مادی و غیرمادی خانواده های روستایی و درک ذهنی و رضایت آن ها از این نیازها ضرورت می یابد. این مقاله نیز در پاسخ به این نیاز در دهستان مهبان شهرستان نیکشهر (در استان سیستان و بلوچستان) انجام شده است. هدف اصلی آن، ارزیابی و سنجش میزان رضایت مندی ساکنان روستایی از کیفیت زندگی و تبیین عوامل موثر بر آن در دو بعد اقتصادی و اجتماعی می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی (آماری) مبتنی بر تکمیل پرسشنامه است. داده های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از ۲۷۳ سرپرست خانوار نمونه در ۱۹ روستای بالای ۲۰ خانوار به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری (همبستگی، آزمون T تک متغیره و تحلیل واریانس) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که میزان رضایت مندی روستاییان از کیفیت زندگی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی پایین تر از حد متوسط می باشد. امکانات خدماتی بیشترین (۰٫۳۶۱) و تسهیلات دولتی کم ترین (۰٫۱۹۳) تاثیر را بر میزان رضایت مندی از کیفیت زندگی دارند. هم چنین مولفه های میزان تحصیلات و وضعیت شغلی با میزان رضایت مندی از کیفیت زندگی دارای ارتباط معناداری می باشند.