مقاله بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رفتار چسبندگی هزینه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در حسابداری مدیریت از صفحه ۷۹ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رفتار چسبندگی هزینه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چسبندگی هزینه ها
مقاله رفتار هزینه
مقاله هزینه اداری و عمومی و فروش
مقاله بهای تمام شده کالای فروش رفته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنجیردار مجید
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری آشتیانی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: مداحی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت نقش هزینه در سود آوری، قیمت گذاری و رشد شرکت و همچنین اهمیت بررسی رفتار هزینه ها برای برنامه ریزی های آتی شرکتها در این تحقیق به بررسی چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش و همچنین بهای تمام شده کالای فروش رفته پرداخته و تاثیر ویژگیهای مختلف شرکتها مانند تعداد کارکنان، دارایی های جاری، دارایی های ثابت و بدهیهای شرکت بر شدت چسبندگی هزینه آنها مورد مطالعه قرار می گیرد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی است که برای طبقه بندی اطلاعات و محاسبه متغیرها و تجزیه و تحلیل آنها از نرم افزارهایExcel  و Spss کمک گرفته شده است. نتایج این پژوهش بر اساس اطلاعات ۷۰ شرکت تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ که بر اساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شده اند، نشان میدهد که هزینه های اداری، عمومی و فروش و همچنین بهای تمام شده کالای فروش رفته چسبنده هستند و شدت چسبندگی در بهای تمام شده کالای فروش رفته بسیار بالاست و شاخصهایی مانند تعداد کارکنان، میزان دارایی جاری شرکت و نسبت بدهی بر شدت چسبندگی هزینه اداری عمومی و فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته تاثیر می گذارد. این در حالی است که شدت چسبندگی بهای تمام شده در دارایی های جاری کمتر از داراییهای ثابت است و شناخت این خصوصیات و تاثیر آن بر رفتار هزینه می تواند کمک بسزایی به مدیران برای تجزیه و تحلیل های بهتر و بودجه بندی جامع تر باشد.