مقاله بررسی و تحلیل سیر کیفی و کمی محتوای آموزشی دروس باستان شناسی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی از صفحه ۶۰ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی و تحلیل سیر کیفی و کمی محتوای آموزشی دروس باستان شناسی در ایران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله آموزش
مقاله باستان شناسی
مقاله دروس باستان شناسی
مقاله کمیت و کیفیت دروس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی هرسینی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چایچی امیرخیز احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با گذشت یکصد و پنجاه سال از آغاز فعالیتهای باستان شناسی در ایران و نیز قریب هشت دهه از آغاز آموزش رشته باستان شناسی هنوز محتوای آموزشی دروس این رشته ماهیت کاربردی مطلوبی ندارد؛ به نحوی که دانش آموختگان این رشته برای فعالیتهای عملی و کسب تجربه و مهارتهای فنی و حرفه ای لازم نیازمند گذراندن دوره های کار عملی و میدانی در هیاتهای علمی باستان شناسی کشور هستند. همچنین رابطه این دروس با رشته های مختلف علوم و مرزهای دانش بشری و میزان علمی و یا روایی و ذهنی بودن آنها به قدر کافی مشخص و متمایز نشده، و گرایشهای مختلف مورد نیاز باستان شناسی کشور و دروس وابسته به آنها به طور کامل تبیین و ارائه نشده است. هدف از ارائه این پژوهش و نوشتار بررسی روند تحول دروس و منابع آموزشی رشته باستان شناسی از بدو ورود سیستم نوین آموزشی است که بر اساس آن آموزش این رشته و فراز و نشیب آن در دوره های پنجگانه مورد مطالعه و تحلیل قرار می گیرد.