مقاله بررسی و تحلیل سیاست های توسعه ای آموزش و پرورش ایران در دوره معاصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در علوم سیاسی از صفحه ۹۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی و تحلیل سیاست های توسعه ای آموزش و پرورش ایران در دوره معاصر
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاست گذاری عمومی
مقاله عرصه عمومی
مقاله برنامه ریزی
مقاله توسعه
مقاله دولت
مقاله آموزش و پرورش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانیان رمضان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از ارکان اساسی توسعه یک کشور، بخش آموزش و پرورش آن است، این بخش از آن جهت دارای اهمیت فوق العاده است که هم ابزاری مهم برای توسعه بوده و هم یکی از اهداف توسعه محسوب می شود، در کشورهای مختلف، استقرار و فعالیت نظامهای آموزشی به یک جریان عادی و مستند تبدیل شده است و هر ساله بخش عظیمی از منابع عادی در قالب بودجه های دولتی و هزینه های شخصی، در این راه صرف می شود. به لحاظ همین اهمیت آموزش و پرورش که روزگاری یک مقوله مهجور در سیاست گذاری داخلی شناخته می شد، به تدریج در صحنه ملی و بین المللی به بحث اصلی سیاست گذاری تبدیل شده است. با پذیرش رو به افزایش آموزش و پرورش به عنوان عامل راهبردی در بهبود توسعه ملی، موضوع بررسی و تحلیل سیاست های آموزش و پرورش کشور از اهمیت بسیاری برخوردارمی باشد، امری که این مقاله تلاش دارد در حوزه سیاست گذاری عمومی به آن بپردازد.