مقاله بررسی و تحلیل ساختارمدیریت شهری درکشور مصر (نظام اداره محلی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۲۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی و تحلیل ساختارمدیریت شهری درکشور مصر (نظام اداره محلی)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت محلی
مقاله شورای مردمی محلی
مقاله شورای اجرائی محلی
مقاله مصر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی پور مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: جابری فرد سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ز نیمه دوم قرن بیستم،کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهای درحال توسعه با رویکردی تازه به مدیریت شهری به نظام های اداری محلی یا حکومت های محلی روی آوردند. نظر به اهمیت استراتژیکی کشور مصر در منطقه و در راستای انقلاب ها و جنبش های اخیر مردمی خواستار تغییر در این کشور در این پژوهش سعی داریم با کشف ساختار مدیریت شهری در کشور مصر و تعیین مدل اداره شهری در آن، به میزان تحقق سیاست های عدم تمرکز در این کشورآشنا شویم و در نهایت با آسیب شناسی این مدل، چند راهکار مناسب مطرح نمائیم. با داشتن رویکرد تطبیقی، روش پژوهشی بکار رفته شبیه نوعی پیمایش (جمع آوری اطلاعات در مورد یک پدیده) بوده و به طور کلی، روش پژوهش توصیفی–تحلیلی است. روش جمع آوری داده، به روش کتابخانه ای و با مطالعه کتب، مقالات، اسناد و مدارک بوده است.
نتایج پژوهش: ساختار مدیریت محلی در کشور مصر، به صورت واحدهای مشخص محلی است که دارای استقلال اداری و مالی و اجرائی بوده و به چهار سطح اداری محلی (استان، فرمانداری کل، شهروروستا، کوی) تقسیم می شوند. درهمه سطوح، هر واحد محلی دارای یک شورای مردمی محلی (منتخب) و یک شورای اجرائی محلی (منتصب) است، شهردار (رییس شورای اجرائی شهر) از طرف نخست وزیر و با مشورت استاندار تعیین می شود. براین اساس، مدل مدیریت شهری در مصر، مدل شورا–مدیر بوده با این تفاوت که شورای مردمی، در انتخاب شهردار نقشی ندارد. اشکالات این نظام از دو نوع ساختاری و عملکردی است. از اشکالات عملکردی آن، ضعف قدرت موسساتی واحدهای محلی و از اشکالات ساختاری آن، در روش گزینش مدیران اجرائی شهری، پیچیدگی اجرایی انتخابات شوراهای مردمی و بالابودن تعداد اعضای شوراهای مردمی است.