مقاله بررسی و تحلیل روند اشتغال و بیکاری در شهرستان صحنه طی دوره های (۸۵-۱۳۷۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در برنامه ریزی فضایی از صفحه ۸۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسی و تحلیل روند اشتغال و بیکاری در شهرستان صحنه طی دوره های (۸۵-۱۳۷۵)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتغال
مقاله بیکاری
مقاله شهرستان صحنه
مقاله ضریب مکانی
مقاله گروههای عمده فعالیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقدیسی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جمینی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی نصرت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اشتغال نیروی انسانی مهمترین و اساسی ترین هدف برنامه ریزی اقتصادی- اجتماعی هر کشوری را تشکیل می دهد. توسعه زمانی تحقق می یابد که از تمام عوامل و امکانات و منابع تولید کشور استفاده به عمل آید. بیکاری علاوه بر اتلاف منابع انسانی، مسایل و مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به همراه دارد. اتلاف منابع به ویژه بیکاری نیروی انسانی دوره گذر توسعه را به یک دوره فرسایشی بدل می نماید و دامنه فقر را در جامعه گسترش می دهد. در این پژوهش سعی شده با رویکرد توصیفی، تحلیلی و علی و استفاده از سالنامه آماری استان کرمانشاه و مستندات مرکز آمار کشور، به بررسی، تحلیل و مقایسه روند اشتغال و بیکاری شهرستان صحنه به لحاظ شاخص های جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر (سن فعالیت اقتصادی)، جمعیت فعال و غیرفعال، شاغل و بیکار، میزان شاغلین بخش های عمده فعالیت اقتصادی و همچنین شناسایی بخش های پایه و غیر پایه اقتصادی با استفاده از ضریب مکانی طی دو دوره ۸۵-۱۳۷۵ پرداخته شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که نرخ بیکاری در شهرستان صحنه در دوره ۱۳۸۵ نسبت به ۱۳۷۵، حدود ۶ درصد و میزان هر یک از شاخص های جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر، جمعیت فعال، شاغلان بخش کشاورزی به ترتیب ۱۰ درصد، ۱۱ درصد و ۱۰ درصد افزایش داشته است. در مجموع در دو دوره مورد بررسی، شهرستان صحنه دارای کمترین نرخ بیکاری در میان شهرستان های استان کرمانشاه بوده است. یافته ها همچنین نشان دهنده افزایش ضریب مکانی در بخش کشاورزی و کاهش آن در بخش های صنعت و خدمات در دو دوره مورد بررسی است، بنحوی که تنها بخش کشاورزی شهرستان در گروه پایه اقتصادی قرار گرفته و ضریب مکانی بیشتر از ۱ را دارد و دو بخش صنعت و خدمات با ضریب مکانی کمتر از ۱، در گروه غیرپایه واقع شده اند. استفاده از مثلث ژاکلین بوژوگارنیه و ژرژشابو برای تعیین نقش اقتصادی، کشاورزی را به عنوان عمده ترین فعالیت اقتصادی شهرستان صحنه تعیین نمود.