مقاله بررسی و تحلیل تطبیقی تفاوت های سکونتگاه های غیررسمی شیراز (موارد مطالعه شهرک بهار، مهدی آباد، سهل آباد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آمایش محیط از صفحه ۳۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی و تحلیل تطبیقی تفاوت های سکونتگاه های غیررسمی شیراز (موارد مطالعه شهرک بهار، مهدی آباد، سهل آباد)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکونتگاه غیررسمی
مقاله رضایت از سکونت
مقاله شیراز
مقاله آزمون های تفاوت
مقاله همبستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زیاری کرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: سالاروندیان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری نسب علی
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مشکلات شهرهای کنونی رشد و گسترش سکونتگاه های غیررسمی در اطراف و درون شهرهاست. این سکونتگاه ها به دنبال افزایش تضاد میان جوامع شهری-روستایی، فقیر و غنی جاذب جمعیتی است که برای دسترسی به امکانات و خدمات بیش تر و رهایی از فقر به شهرهای غالبا بزرگ روی آورده و در نتیجه ناتوانی از تامین مسکن پشت دیوارهای غیرمرئی شهر متوقف شده اند. شیراز به عنوان پنجمین شهر بزرگ کشور در حال حاضر شاهد رشد سکونتگاه های غیر رسمی در حواشی و مرکز خود گردیده است. در مقاله حاضر با استفاده از ابزار پرسشنامه، ویژگی های کالبدی و سکونتی، اقتصادی، اجتماعی سه سکونتگاه غیررسمی در حاشیه جنوب غربی، جنوب شرقی و مرکز شهر شیراز استخراج و بصورت داده های خام در نرم افزار SPSS 16 مورد تحلیل قرارداده شد. آزمون های تفاوت کروسکال – والیس و آزمون میانه برای نشان دادن تفاوت های منطقه ای سه سکونتگاه به کار گرفته شد که نشان دهنده تفاوت سه محله در متغیرهای مساحت واحد مسکونی، تراکم در خانه، تعداد اتاق، قدمت خانه، رضایت از کیفیت منزل، رضایت از محله، امکانات زندگی، هزینه ماهانه و درآمد ماهانه بوده است. در ادامه عوامل موثر بر میزان رضایت از سکونت و رضایت از مسکن در هر سه سکونتگاه مورد ارزیابی قرار گرفته، سپس با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داده شد که بین میزان رضایت از سکونت در محله با میزان رضایت از مسکن ارتباط معناداری وجود دارد.