مقاله بررسی و تحلیل الگوی شکست امواج در سواحل بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۸۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی و تحلیل الگوی شکست امواج در سواحل بوشهر
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکست موج
مقاله تیزی موج
مقاله ساحل بوشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لاری کامران
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی خانیکی علی
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی آزاد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالحی ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرآیند شکست موج یکی از مهم ترین فرآیندهای فیزیکی در مبانی مهندسی سواحل می باشد. این فرآیند از دیدگاه ایجاد سازه های ساحلی، توسعه صنایع ساحلی، طبیعت گردی، گرفتن انرژی از امواج و مدیریت سواحل بسیار با اهمیت و ضروری است.
در این تحقیق با استفاده از پارامترهای مختلف میدانی موج ثبت شده توسط ایستگاه ساحلی بوشهر و بویه سازمان هواشناسی کشور واقع در منطقه بوشهر (۲۸o 57’N & 50o 44’E) و همچنین نقشه های هیدروگرافی منطقه به بررسی شیب بستر، نوع شکست، ناحیه شکست، طول موج و ارتفاع موج و عمق در نقطه شکست و همچنین پارامترهای بدون بعد مربوط پرداخته شده است.
با استفاده از داده های میدانی و روابط تجربی و شیب بستر ، بیشینه ارتفاع شکست ۲٫۶۵ متر برآورد شد. کمترین فاصله شکست از خط ساحلی ۴۲ متر می باشد در حالی که عمده شکست ها در فاصله ۲۰۰ تا ۶۰۰ متری از ساحل اتفاق می افتد.
در مرحله بعد پارامترهای بدون بعد ارتفاع موج نسبی و تیزی محاسبه گردیده و با نتایج به دست آمده از روش های Davies, Miche, Weggel, Mc Cowan و Sevendsen مقایسه شد و ضرایب تصحیح تخمین زده شد.
بیشینه فروآب ناشی از شکست ۹٫۸ سانتی متر در سواحل بوشهر برآورد شد. همچنین شکست امواج در این منطقه از نوع آشفته می باشد.