مقاله بررسی و تحلیل ارکان جرم تصرف عدوانی در حقوق ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۹۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی و تحلیل ارکان جرم تصرف عدوانی در حقوق ایران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصرف عدوانی
مقاله اموال غیرمنقول
مقاله سوءنیت
مقاله تعلق به غیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیب زاده محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: کوهی اصفهانی کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جرم «تصرف عدوانی» از جرایم علیه اموال و مالکیت است که اگرچه از بدو قانون گذاری در ایران جرم انگاری شده، لیکن با گذر زمان، بر دامنه شمول آن افزوده شده است. هم اینک، ماده ۶۹۰ ق.م.ا مهم ترین رکن قانونی این جرم است که از جمله طولانی ترین و پیچیده ترین مواد ق.م.ا می باشد و اختلاف نظرهای گسترده ای را موجب شده است. از این رو، ارائه تحلیلی جامع از آن ضروری می نماید. در این پژوهش، ضمن واکاوی ارکان این جرم، سعی شده با توجه به سیر تحول جرم انگاری و نیز غرض قانون گذار از وضع، تحلیلی دقیق و علمی ارائه گردد. تفکیک در عناوین مجرمانه شش گانه در ماده ۶۹۰ و بیان نسبت میان آنها، لزوم احراز سوءنیت در تحقق جرم تصرف عدوانی، عدم تاثیر مالکیت شاکی، امکان تحقق رفتار مجرمانه با فعل و ترک فعل، لزوم تصرف ملک غیرمنقول متعلق به غیر (با تکیه بر معنای عام تعلق به غیر) و مستمر بودن این جرم در تمامی مصادیق، از نتایج به دست آمده است.