مقاله بررسی و تحلیلی برمبلمان شهری از دریچه رضایت شهروندی و عملکرد مدیریت شهری، (مورد پژوهش: شهرمهاباد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی و تحلیلی برمبلمان شهری از دریچه رضایت شهروندی و عملکرد مدیریت شهری، (مورد پژوهش: شهرمهاباد)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مبلمان شهری
مقاله تاسیسات-تجهیزات شهری
مقاله رضایت شهروندی
مقاله مدیریت شهری
مقاله مهاباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زیاری کرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیان بهنمیری معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه موضوع مبلمان شهری که ازمصادیق بارز خدمت رسانی، حفظ هویت، زیبایی بصری شهر و رضایتمندی شهروندان می باشد، تبدیل به دانش مهمی درامر مناسب سازی فضای شهر و کیفیت زندگی افراد شده است. در این رابطه، مدیریت شهری (شهرداری)، که به عنوان مهم ترین مرجع خدمات رسانی برای شهروندان می باشد، می بایستی در سیاستگزاری ها، برنامه ریزی ها و طراحی های مختلف تاسیسات و تجهیزات شهری (مبلمان شهری)، به نیازها و علایق شهروندان در کنار پیشرفت های روزافزون تکنولوژی و دانش زیبایی شناختی، توجه ویژه ای برای پاسخگوی به نیازهای مختلف شهروندان داشته باشد. در این زمینه مقاله حاضر با هدف بررسی و تحلیل مبلمان شهری شهر مهاباد از دریچه رضایت شهروندی و عملکرد مدیریت شهری، به مطالعه این مهم (مبلمان شهری) در شهر مهاباد پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و روش استفاده شده در آن نیز، توصیفی-تحلیلی وپیمایشی می باشد. نتایج این تحقیقکه بر اساس مطالعات، مشاهدات و مصاحبه با اهالی محلات مختلف شهر به دست آمده است، نشان دهنده وجود برخی کاستی ها و نارضایتی ها در زمینه تاسیسات و تجهیزات شهری در پارک ها، فضاهای باز و عمومی شهر به عنوان محدوده های پژوهش در شهر مهاباد می باشد که در نهایت موجبات نارضایتی شهروندان از وضعیت موجود مبلمان شهری و عملکرد مدیریت شهری شده است. همچنین در نهایت با توجه به جوانب مختلف مطالعات انجام شده، اقدام به تدوین اهداف بلند، میان و کوتاه مدت و نیز پروژه های مختلف، جهت ساماندهی مبلمان شهری مهاباد شده است.