مقاله بررسی و تبیین سازمان های پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری ایران مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در رشد فناوری از صفحه ۱۳ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی و تبیین سازمان های پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری ایران مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان پژوهش و فناوری
مقاله نظام ملی نوآوری
مقاله جهاددانشگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: طیبی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظام ملی نوآوری به عنوان یک رویکرد سیستمی به نوآوری، دربر گیرنده عناصر و ارتباطاتی است که در جهت تولید، انتشار و استفاده از دانش جدید و سودمند از نظر اقتصادی، با یکدیگر در تعاملند و درون مرزهای یک کشور عمل می کنند. یکی از این عناصر، سازمان های پژوهش و فناوری هستند و اغلب کشورها دارای چنین سازمان هایی هستند که مستقل و غیربنگاهی بوده و با این فرض تاسیس شده اند که می توانند یا باید بتوانند بخش مهمی از نظام نوآوری را تشکیل دهند. در کشورهاى در حال توسعه نقش این سازمان ها به دلیل ضعف در پایه هاى فناورانه و فقدان تعاملات پویا میان بازیگران نظام نوآورى حیاتى تشخیص داده شده است. از مطرح ترین این سازمان ها در نظام نوآوری ایران، جهاد دانشگاهی است. این مقاله به دنبال بررسی و تبیین سازمان های پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری است و جهاد دانشگاهی را به عنوان یک نمونه مورد مطالعه قرار می دهد. به همین منظور این مقاله دلایل شکل گیری سازمان های پژوهش و فناوری، ویژگی های متمایز کننده، کارکرد و گستره فعالیت و جایگاه این سازمان ها را در نظام ملی نوآوری بررسی می نماید. در ادامه به تبیین جهاد دانشگاهی به مثابه یک سازمان پژوهش و فناوری و مهمترین ویژگی های نظام نوآوری کشور پرداخته و در انتها پیشنهادهایی ارائه می شود که مرتبط با نقش و جایگاه جهاد دانشگاهی در نظام نوآوری ایران و گستره فعالیت های آن به مثابه یک سازمان پژوهش و فناوری می باشد.