مقاله بررسی ویژگی های گیاهان دارویی و اسانس دار در مراتع استپی ایران (مطالعه موردی: مراتع ندوشن استان یزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۹۳ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های گیاهان دارویی و اسانس دار در مراتع استپی ایران (مطالعه موردی: مراتع ندوشن استان یزد)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلور
مقاله شکل زیستی
مقاله جغرافیای گیاهی
مقاله ندوشن
مقاله یزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغستانی میبدی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: میروکیلی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه ندوشن با وسعت تقریبی ۱۰۹۴۰۰ هکتار در ۸۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان یزد واقع شده است. میزان متوسط بارندگی سالیانه منطقه در دوره ده ساله (۸۶-۱۳۷۷) برابر ۹۸ میلی متر است می باشد.بررسی به عمل آمده نشان داد که در منطقه مورد مطالعه ۳۰ گونه گیاهی دارویی، ۱۵ گونه گیاهی اسانس دار و ۲۰ گونه گیاهی دارویی و اسانس دار متعلق به ۴۶ جنس و ۲۱ خانواده وجود دارد. بیشترین تعداد گونه ها مربوط به خانواده Lamiaceae با ۱۸ گونه، خانواده Asteraceae با ۹ گونه، Apiaceae با ۷ گونه، Brassicaceae با ۶ گونه و Rosaceae با ۵ گونه در مراتب بعدی قرار می گیرند. ازنظر شکل زیستی، ۴۶ درصد گونه ها همی کریپتوفیت، ۲۰ درصد فانروفیت، ۱۴ درصد تروفیت، ۱۱ درصد کامفیت و ۹ درصد ژئوفیت می باشند. ازنظر پراکنش جغرافیایی، گیاهان مورد مطالعه شامل: ۶۳٫۱ درصد عنصر ایران- تورانی، ۹٫۲ درصد ایران – تورانی و مدیترانه ای، ۷٫۷ درصد عنصر جهانی، ۶٫۲ درصد عنصر ایران تورانی و صحرا سندی، ۴٫۶ درصد ایران تورانی و مدیترانه ای و صحرا- سندی، ۴٫۶ درصد عنصر ایران – تورانی و اروپا- سیبری، ۳٫۱ درصد عنصر ایران- تورانی و مدیترانه ای و اروپا- سیبری و ۱٫۵ درصد عنصر ایران- تورانی و مدیترانه و اروپا- سیبری و صحرا- سندی می باشند. از ۶۵ گونه گیاهی دارویی و اسانس دار شناسایی شده، ۸ گونه انحصاری ایران می باشند که گونه Hymenocrater yazdianus در بین آنها ا نحصاری یزد هستند. با گردآوری مطالب از منابع مرتبط، خواص مهم دارویی گیاهان مورد مطالعه مشخص که با اختصار در این نوشتار درج گردیده است.