مقاله بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی آبرفت جنوب کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۱۱۱ تا ۱۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی آبرفت جنوب کرج
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدول الاستیسیته خاک
مقاله آزمون نفوذ استاندارد
مقاله بارگذاری صفحه ای
مقاله آبرفت جنوب کرج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفی پوررشوانلو زهره
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری علی
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ زکریایی سیدجمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آبرفت جنوب کرج بخش چشم گیری از محدوده شهری کرج را تشکیل می دهد و عمدتا دارای ساختاری درشت دانه حاوی ذرات ریزدانه است. در این مقاله بر اساس نتایج حاصل از آزمون های متعدد صحرایی و آزمایشگاهی انجام گرفته توسط سازمان قطار شهری کرج و حومه، آبرفت جنوب کرج حدفاصل پل فردیس تا سه راه اندیشه به طول ۱۰ کیلومتر، بررسی شده است. در همین راستا آبرفت مذکور که عمدتا متشکل از شن درشت دانه است به پنج لایه مستقل تقسیم شده است و پارامترهای ژئوتکنیکی هر لایه توصیف شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هم بستگی چشم گیری بین نتایج آزمون نفوذ استاندارد و مدول الاستیسیته خاک که از آزمون های بارگذاری صفحه ای، برش مستقیم و سه محوری به دست آمده است وجود دارد. بر همین اساس به منظور ارائه روابط کاربردی برای تخمین مدول الاستیسیته در آبرفت جنوب کرج با توجه به آزمون های انجام شده، در هر آزمون رابطه ای برای محاسبه مدول الاستیسیته ارائه شده است. هم چنین با توجه به اطلاعات به دست آمده، جدول پارامترهای ژئوتکنیکی خاک آبرفت جنوب کرج بر حسب لایه های تقسیم بندی شده، ارائه گردیده است.