مقاله بررسی ویژگی های مشترک بوف کور هدایت و اورلیا اثر ژرار دو نروال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های مشترک بوف کور هدایت و اورلیا اثر ژرار دو نروال
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان
مقاله رویا
مقاله عشق
مقاله گذشته
مقاله زن
مقاله زن اثیری
مقاله لکاته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکیم سیدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر چند تاکنون مطالعاتی در مورد بررسی تطبیقی دو اثر اورلیا و بوف کور انجام گرفته است ولی باز به نظر می رسد نکات قابل تاملی در این دواثر وجود داشته باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی داستان های «بوف کور» هدایت و «اورلیا» اثر ژرار دو نروال، نویسنده فرانسوی قرن نوزده، برخی نزدیکی های فکری دو نویسنده و اهداف آن دو با اشاره به مشترکات، روشن گردد.
به علاوه همانندی های این دو روایت، شخصیت ها، مضامین و موتیف های مشترک و نوآوری های دو اثر در اندیشه های دوران خود مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ از جمله تم هایی که در هر دو کتاب به چشم می خورد و وجوه تشابه عمده ای که با هم دارند، می توان به زمان و عشق و مفاهیم آن ها در هر دو اثر اشاره نمود. در پایان نتیجه گرفته شده است که هدایت و نروال، علی رغم این که به برداشت های متفاوتی از زندگی رسیده اند، و در دو دوره تاریخی کاملا متفاوت زندگی می کرده اند، ولی درباره موضوعات معینی، کم و بیش، یکسان اندیشیده اند؛ از این رو، از ساختاری مشابه برای بیان اندیشه های خود بهره گرفته اند.