مقاله بررسی ویژگی های فیزیکی و مقاومت به ضربه چندسازه حاوی کلش برنج تیمار شده با سیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده از صفحه ۳۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های فیزیکی و مقاومت به ضربه چندسازه حاوی کلش برنج تیمار شده با سیلان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیلان
مقاله ویژگی های فیزیکی
مقاله مقاومت به ضربه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلاگر مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی اسلام حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: بازیار بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: مرزبان مریدانی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به بررسی اثر غلظت و زمان تیمار سیلانی آرد کلش برنج (۴۰ مش) بر روی ویژگی های فیزیکی و مقاومت به ضربه چندسازه آرد کلش برنج/پلی-پروپیلن پرداخت. بدین منظور از دو غلظت ۵ و ۱۰ درصد محلول سیلانی که هر غلظت دارای دو زمان ۴۵ و ۹۰ دقیقه بوده برای تیمار آرد کلش برنج استفاده شد. نمونه های با سطح مقطح ۱۰۷۰ میلی متر با استفاده از اکسترودر دو مارپیچ ناهمسو گرد برای آزمون های فیزیکی ساخته شدند. دستگاه Haake برای اختلاط مواد و از قالب گیری تزریقی برای ساخت نمونه های استاندارد آزمون مقاومت به ضربه استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که با افزایش غلظت و زمان تیمار سیلانی آرد کلش برنج، جذب آب و واکشیدگی ضخامت نمونه های تیمار شده نسبت به نمونه بدون تیمار کاهش یافت. همچنین مقاومت به ضربه چندسازه با افزایش غلظت و زمان تیمار سیلانی آرد کلش برنج بالا رفت. غلظت ۱۰ درصد و زمان ۹۰ دقیقه تیمار آرد کلش برنج را می توان به عنوان غلظت و زمان بهینه تیمار برای دستیابی به ویژگی های فیزیکی و مقاومت به ضربه بهینه معرفی کرد.