مقاله بررسی ویژگی های فیزیکی دانه و مغز بادام درختی پوست سنگی و پوست کاغذی ایرانی به عنوان تابعی از رطوبت (ضریب اصطکاک و ریپوز پری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های فیزیکی دانه و مغز بادام درختی پوست سنگی و پوست کاغذی ایرانی به عنوان تابعی از رطوبت (ضریب اصطکاک و ریپوز پری)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام درختی
مقاله ویژگی های فیزیکی
مقاله رطوبت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الیاسی ایرایی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدزادگان علی
جناب آقای / سرکار خانم: شهیدی یاساقی سیداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، خواص فیزیکی دانه ها و مغز بادام درختی (پوست سنگی و پوست کاغذی) به عنوان تابعی از رطوبت در محدوده رطوبتی ۴٫۸۹% الی ۲۶٫۱۷% مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل، نشان می دهد که ضریب اصطکاک برای دانه کامل بادام درختی پوست کاغذی از همه بیش تر و این مقدار برای دانه کامل بادام درختی پوست سنگی از همه کم تر بوده است (p<0.05). ضریب اصطکاک هم برای دانه و هم برای مغزها برروی هر چهار نوع سطح آزمایشی با افزایش رطوبت افزایش یافته است. بالاترین مقدار ضریب اصطکاک در مغز بادام درختی پوست سنگی و معادل ۰٫۶۸۲۷۳۳ بر روی تخته سه لا به دست آمده که بالاترین مقدار در برای کلیه گونه های بادام مورد مطالعه، هم برای مغز و هم برای دانه کامل بوده است. کم ترین مقدار ضریب اصطکاک برای دانه کامل، برای دانه کامل بادام درختی پوست سنگی بر روی ورق آهن گالوانیزه و معادل ۰٫۲۸۶ و برای مغز بر روی شیشه برای مغز بادام درختی پوست سنگی و معادل ۰٫۳۲۴۴ به دست آمده است. زاویه ریپوزپری در مغز بادام درختی پوست سنگی بیش تر از همه و معادل ۶۰٫۵۸۰۹۲۴۷۷ درجه بوده است (p<0.05).