مقاله بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی کنسانتره پروتئینی سبوس برنج ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی کنسانتره پروتئینی سبوس برنج ایرانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانسیته توده ای
مقاله شاخص جذب آب
مقاله شاخص های رنگی
مقاله کنسانتره پروتئینی سبوس برنج
مقاله ویژگی های فیزیکوشیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورزهدایتی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: اعلمی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدزادگان علی
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودلو یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: امیری سهیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سبوس برنج یکی از فرآورده های جانبی حاصل از آسیاب برنج است که حاوی مقادیر قابل توجهی پروتئین، چربی، کربوهیدرات و مواد معدنی است. با توجه به ترکیب شیمیایی سبوس برنج به نظر می رسد که این فرآورده از ویژگی های فیزیکوشیمیایی مطلوبی برخوردار باشد.
مواد و روش ها: در این تحقیق کنسانتره پروتئینی از سبوس دو رقم برنج (طارم و ندا) تهیه شد و نمونه های حاصل از نظر ترکیب شیمیایی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی (بازده استخراج و بازده استخراج پروتئین، شاخص جذب آب و حلالیت درآب، شاخص حلالیت نیتروژن، دانسیته توده ای و شاخص های رنگی) آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بازده استخراج کنسانتره های پروتئینی دو سبوس برنج ۸٫۵۲ و ۸٫۷۴ درصد بود. شاخص جذب آب و حلالیت در آب کنسانتره پروتئینی سبوس برنج طارم بیشتر بود. کنسانتره پروتئینی سبوس برنج طارم دانسیته توده ای بیشتری داشت (۰٫۲۴ گرم بر سانتی متر مکعب). برخی از شاخص های رنگی در کنسانتره های پروتئینی سبوس برنج اختلاف معنی داری (p<0.05) با یکدیگر داشتند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سبوس برنج قابلیت استفاده به عنوان جزئی از فرمولاسیون غذاهای عملگر را دارد که ارزش غذایی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی فرآورده را افزایش می دهد.