مقاله بررسی ویژگی های فردی- اجتماعی مردان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول و دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۶ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های فردی- اجتماعی مردان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص های آنالیز اسپرم
مقاله شاخص های فردی
مقاله اجتماعی
مقاله ناباروری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چوبینه حمید
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی گیلانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ساعی پور نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری حامد
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حدود نیمی از علت ناباروری ها، به طور کامل یا نسبی وابسته به عوامل مردانه می باشند. عوامل محیطی و ژنتیکی در بروز ناباروری مردان موثر می باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگی های فردی مردان نابارور انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی از آذر ماه سال ۱۳۸۹ تا خرداد ماه سال ۱۳۹۰ بر روی ۲۰۰ مرد نابارور مراجعه کننده به کلینیک ناباروری شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. داده ها به وسیله پرسشنامه و با مصاحبه رودررو جمع آوری شدند. آزمایش اسپرم نیز برای تمام افراد، توسط یک آزمایشگاه و به روش دستی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های تی تست، کای اسکوئر و مدل رگرسیون خطی انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه
%۳۴٫۱±۵٫۷ سال و متوسط تعداد سال های پس از ازدواج ۳٫۶±۱٫۳ سال بود. اکثر افراد مورد مطالعه (۶۸%) دارای شغل آزاد بودند که از این میان، بیشتر افراد در شغلشان با مواد شیمیایی سروکار داشتند. خطر بروز دیابت، اوریون و واریکوسل در بین افراد با مشاغل کارگری نسبت به افراد با مشاغل دفتری بالاتر بود. بر اساس آزمایش تجزیه اسپرم، مشکل عمده ناباروری مردان مربوط به کاهش تحرک اسپرم بود به گونه ای که ۱۶۲نفر (۸۱%) از افراد مورد مطالعه دارای تحرک اسپرم کمتر از ۴۰% بودند. از نظر تعداد اسپرم ها نیز، ۸۴ نفر (۴۲%) کاهش تعداد اسپرم داشتند و از این تعداد، ۳۹ نفر (۴۶%) فاقد اسپرم بودند.
نتیجه گیری: بین عواملی نظیر شاخص توده بدنی، وضعیت شغلی، مصرف سیگار و سابقه بیماری قبلی با شاخص های اسپرم مردان نابارور ارتباط معنی داری وجود ندارد.