مقاله بررسی ویژگی های سندروم متابولیک در بین بیماران آنفارکتوس حاد میوکارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۵۷۷ تا ۵۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های سندروم متابولیک در بین بیماران آنفارکتوس حاد میوکارد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابولیک
مقاله انفارکتوس میوکارد حاد
مقاله ویژگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادم وطنی کمال
جناب آقای / سرکار خانم: سیدمحمدزاد میرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: علی نژاد وحید
جناب آقای / سرکار خانم: صیادی حجت
جناب آقای / سرکار خانم: آقاخانی نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: با توجه به اینکه بیماری های قلبی- عروقی شایع ترین عامل مرگ ومیر در سراسر جهان و انفارکتوس میوکارد از کشنده ترین فرم از بیماری های قلبی و عروقی محسوب می شود، لذا شناخت عوامل زمینه ساز برای این بیماری در فهم درمان و پیشگیری کمک زیادی می کند. در همین راستا سندرم متابولیک به عنوان تجمیعی از عوامل خطرزا نقش بسزایی دارد و با توجه به اینکه شیوع این سندرم متابولیک به عوامل مختلف ژنتیکی، جغرافیایی، فرهنگی و تغذیه ای ارتباط دارد بر همین اساس تصمیم گرفتیم که شیوع این سندرم را در بیماران دچار انفارکتوس میوکارد در مرکز آموزشی درمانی قلب سید الشهداء ارومیه مورد مطالعه قرار دهیم.
مواد و روش ها: در این مطالعه مورد- شاهدی تمام بیمارانی که در مقطع زمانی یک ساله از ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۲ با معیارهای سه گانه انفارکتوس میوکارد در تنها مرکز فوق تخصصی قلب سید الشهداء ارومیه بستری شده بودند وارد مطالعه شده و برای همه آن ها فرم مخصوص کسب اطلاعات بالینی و پاراکلینیکی آن ها در فرم مخصوص درج شد و بر اساس معیارهای ATP III به دو گروه دارای سندرم متابولیک یا بدون آن تقسیم شدند و به کمک آزمون log linear مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته ها: در مجموع ۱۷۲ بیمار دچار MI وارد مطالعه شدند که حدود ۴٫۶۷ درصد بیماران دارای سندرم متابولیک ۶٫۳۲ درصد بیماران فاقد این سندرم بودند. در گروه سندرم متابولیک شیوع زنان بیشتر از مردان بوده در حالی که در گروه مقابل مردان شایع تر از زنان بودند. بر اساس نتایج به دست آمده محل MI، نوع MI، سابقه اقدامات تهاجمی، میزان LVEF، میزان سواد، محل سکونت بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای سندرم متابولیک در بیماران MI اقدامات موثر در جهت غربالگری سندرم متابولیک در منطقه و کشور لازم است و با تعدیل عوامل از وقوع MI ها می توان کاست.