مقاله بررسی ویژگی های ساختاری، الکترونی، اپتیکی و مکانیکی سولفید استرانسیوم با استفاده از روش شبه پتانسیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های ساختاری، الکترونی، اپتیکی و مکانیکی سولفید استرانسیوم با استفاده از روش شبه پتانسیل
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چگالی حالت ها
مقاله چگالی ابر الکترونی
مقاله شبه پتانسیل
مقاله نظریه تابعی چگالی
مقاله سولفید استرانسیوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی نژاد بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله خواص ساختاری، الکترونی، اپتیکی و کشسانی سولفید استرانسیوم در فاز کلریدسدیم بررسی شده است. محاسبات با استفاده از روش شبه پتانسیل بارپایسته در چارچوب نظریه تابعی چگالی و با استفاده از نرم افزار ابی بی نیت صورت گرفته است. تابع دی الکتریک برای تابش تا حدود ۴۰ الکترون ولت محاسبه شده است. گاف نواری به دست آمده در راستای  2.4933 (G-X)الکترون ولت است که با دیگر داده های موجود سازگاری خوبی دارد.