مقاله بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان (SAS-A) جهت استفاده در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان (SAS-A) جهت استفاده در ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب اجتماعی
مقاله نوجوانان
مقاله ساختار عاملی
مقاله پایایی
مقاله روایی همگرا
مقاله روایی واگرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استوار صغری
جناب آقای / سرکار خانم: رضویه اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان (SAS-A) در جامعه ایرانی بود. بدین منظور ۴۰۳ نوجوان ۱۲ تا ۱۷ ساله (۲۱۵ دختر، ۱۷۸ پسر) از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند. جهت بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس SAS-A در مرحله نخست زیرمقیاس ها ترجمه شدند، سپس تغییرات فرهنگی لازم در آن ها داده شد و برای استفاده آماده گردید. دانش آموزان مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان (SAS-A)، مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشکار کودکان (RCMAS) و پرسشنامه افسردگی کودکان (CDI) تکمیل کردند. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی، ساختار سه عاملی ارائه شده توسط نویسندگان اصلی (ترس از ارزیابی منفی (FNE)، اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیت های جدید (SAD-New)، اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی(SAD-General)  را مورد تایید قرار داد. شواهدی نیز برای روایی همگرایی و افتراقی به دست آمد. قابلیت اعتماد مقیاس نیز با استفاده از روش های دوباره سنجی و ضریب آلفا مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب رضایت بخشی به دست آمد. در تمام موارد نتایج حاکی از روایی و پایایی رضایت بخش مقیاس SAS-A برای استفاده در ایران بود.