مقاله بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه صبحگاهی شامگاهی (MEQ) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه صبحگاهی شامگاهی (MEQ)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه صبحگاهی-شامگاهی
مقاله ریخت های شبانه روزی
مقاله چرخه شبانه روزی
مقاله اعتبار و پایایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهافر آرش
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی جوجیلی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: صادق پور آتوسا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی شهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشخص شده است که ریخت های شبانه روزی (صبحگاهی، معتدل، شامگاهی) با بسیاری از متغیرهای فیزیولوژیک، شناختی، و رفتاری مرتبطند و از این رو نیاز به پرسشنامه ای به زبان فارسی برای سنجش این ترجیحات ساعت بدنی احساس می شود. این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه صبحگاهی شامگاهی (هورن و استبرگ، ۱۹۷۶) انجام گرفت. این پژوهش بر روی ۲۷۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های علامه طباطبایی و علوم و تحقیقات تهران صورت گرفت و در آن برای بررسی اعتبار سازه (همگرا، واگرا، و عاملی)، چهار پرسشنامه صبحگاهی شامگاهی، افسردگی بک، شادکامی آکسفورد، و سلامت عمومی به کار رفت. با توجه به همبستگی های بدست آمده بین پرسشنامه صبحگاهی شامگاهی و سه پرسشنامه دیگر و همچنین، تحلیل عاملی پرسشنامه اصلی، اعتبار سازه نسخه فارسی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. بعلاوه، ضریب آلفای کرونباخ مناسبی (=۰٫۷۹) نیز برای آن حاصل شد. با توجه به تحلیل های آماری مناسب و نتایج حاصله، به نظر می آید که نسخه فارسی پرسشنامه صبحگاهی شامگاهی از اعتبار و پایایی مناسبی برای سنجش ریخت های شبانه روزی برخوردار باشد و ابزاری کارآمد در این زمینه محسوب شود.