مقاله بررسی ویژگی های رئولوژیکی شیره انگور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علوم و صنایع غذایی از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های رئولوژیکی شیره انگور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیره انگور
مقاله مدل استوالد دی وال
مقاله روش میچکا
مقاله خواص رئولوژیکی
مقاله انرژی فعال سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی پور حمید
جناب آقای / سرکار خانم: کلباسی اشتری احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شیره انگور یکی از محصولات جانبی انگور است که در مناطق تاک خیز ایران به شیوه سنتی تولید می شود. در این پژوهش برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی شیره انگور مانند گرانش ویژه، pH، قندکل، خاکستر و پارامترهای رئولوژیکی شیره انگور با استفاده از یک ویسکومتر چرخان در سه دمای (۲۵، ۴۵ و ۶۵oC) و سه بریکس ۳۵، ۵۰ و ۷۶ اندازه گیری شد. محاسبات ریاضی یافته ها بر اساس روش میچکا نشان داد که شیره انگور از نوع سیال غیر نیوتنی و غلیظ شونده با برش (دایلاتانت) است. همچنین با استفاده ار معادله آرنیوس تابعیت ضریب پایداری شیره انگور با دما تعیین و انرژی فعال سازی بین ۱۵٫۱۹۷ تا kJ/mol  34.07 محاسبه شد. در نهایت با استفاده از رابطه نمایی، ضریب پایداری با بریکس برازش گردید.