مقاله بررسی ویژگی های درزگیرهای شیشه – سرامیک متعلق به سیستمBaO-B2O3-SiO2 مورد کاربرد در پیل های سوختی اکسید جامد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۵۳ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های درزگیرهای شیشه – سرامیک متعلق به سیستمBaO-B2O3-SiO2 مورد کاربرد در پیل های سوختی اکسید جامد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیل سوختی اکسید جامد
مقاله مواد درزگیر
مقاله شیشه
مقاله سرامیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: هم نبرد زهره
جناب آقای / سرکار خانم: باغشاهی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: نوزادگلی کند احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش قابلیت استفاده از شیشه های متعلق به سه مثلث ترکیبی متفاوت از سیستم BaO-B2O3-SiO2 با نسبت مولی B2O3/SiO2 ثابت و فواصل نسبت مولی یکسان BaO/SiO2 در پیل های سوختی اکسید جامد، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج DTA نشانگر تبلور شیشه-ها در فاصله دمایی oC900-800 بود. آنالیز پراش اشعه X نشان داد که فاز اصلی متبلور در ترکیبات Ba32 وBa37،BaSi2O5  بود. ترکیب Ba37 نیز در نهایت به صورت فاز Ba2Si3O8 متبلور گردید. بررسی همزمان رفتار زینتر و تبلور به کمک میکروسکوپ حرارتی نشان داد که برخلاف ترکیبات دیگر، ترکیب Ba37 بعد از اتمام زینتر، متبلور می شود. همه شیشه ها، آلیاژ AISI430 را در دماهای بالاتر از ۱۰۰۰oC تر کردند. تاخیر در تبلور و ساختار بازتر ترکیب Ba37 منجر به تغییر فرم آن در دماهای پایین تر شد.