مقاله بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و علایم اختلال وسواسی- جبری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۴۳ تا ۳۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و علایم اختلال وسواسی- جبری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وسواسی
مقاله جبری
مقاله نشانه شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدعلی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ساریچلو محمدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: قافله باشی سیدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عوامل فرهنگی نقش مهمی در تایید علایم وسواس دارند. شناخت و اطلاع از فروانی و تنوع آن ها به تشخیص دقیق تر و اهداف درمانی مناسب کمک می کند. هدف مطالعه حاضر، تعیین ویژگی های جمعیت شناختی و علایم بیماران وسواسی- جبری بود. مواد و روش ها: در قالب طرح مقطعی یک ساله (از ۱۰/۱۳۹۱ تا ۹/۱۳۹۲)، ۶۲ بیمار مبتلا به وسواس از کلینیک روان شناسی قزوین، به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها بر اساس مصاحبه بالینی، پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه وسواس مادزلی انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ و روش های آمار توصیفی و استنباطی (کای دو) در سطح ۵ درصد و ۱ درصد معناداری تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: بیش ترین فراوانی در شروع ابتلا به وسواس در مقطع سنی ۲۱ تا ۳۰ سال بروز می کند (۵۹٫۶۷%)، در زنان مبتلا به وسواس، سن شروع اختلال بالاتر از مردان است (میانگین زنان ۳۱٫۸۷ و مردان ۲۵٫۴۲). فراوانی بیش تر زنان نشان می دهد که زنان نسبت به مردان برای درمان پیگیرترند و زنان بیشتر از مردان به وسواس مبتلا می شوند (زنان ۸۸٫۷۱% و مردان ۱۱٫۲۹%). افراد متاهل برای درمان از انگیزه بیشتری برخوردارند و فراوانی بیشتری را شامل می شوند (۷۹٫۰۳%). نوع و کیفیت رابطه والدین نیز در افراد وسواس نشان می دهد که این افراد والدین سخت گیر و یک سویه نگر داشته اند (۸۳٫۸۷%). هم چنین نتایج حاکی است که رایج ترین نشانه های وسواس به ترتیب شامل نشخوار فکری (۹۸٫۳۸%)، تردید (۹۳٫۵۴%)، بازبینی (۹۱٫۹۳%)، تکرار (۸۷٫۰۹%) و شستن (۷۹٫۰۳%) است.
نتیجه گیری: بیماران مبتلا به اختلال وسواس خصوصیات علامت شناسی و جمعیت شناختی متمایزی دارند که دلیل آن می تواند تنوع فرهنگی باشد و این یافته مفهوم مهمی برای تشخیص و درمان است.