مقاله بررسی وضعیت مصرف انواع شیر در استان آذربایجان غربی و عوامل موثر در سال های ۲-۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت مصرف انواع شیر در استان آذربایجان غربی و عوامل موثر در سال های ۲-۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیر
مقاله استان آذربایجان غربی
مقاله مصرف
مقاله خانوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفرجانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی‌ نصرآبادی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خلفی مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: نوری سعیدلو سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: مطالعات نشان دهنده مصرف پایین گروه شیر و فرآورده های آن در کلیه افراد خانوارهای ایرانی می باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت مصرف انواع شیر در استان آذربایجان غربی و عوامل موثر در سال های ۲-۱۳۹۱ انجام گرفت.
روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی (Cross-Sectional) می باشد که بر روی ۶۵۰ خانوار استان آذربایجان غربی (ارومیه، مهاباد، خوی و ۹ روستای تابع) به روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای در سال ۱۳۹۲ انجام گرفت. پرسشنامه های دموگرافیک و بسامد مصرف شیر با تکنیک مصاحبه با مادر تکمیل شد. مدیریت داده ها با استفاده از نرم افزار Access و تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر،T-test و ANOVA انجام گرفت.
یافته ها: مطالعه حاضر نشان داد که ۶۷ درصد خانوارهای مورد بررسی استان آذربایجان غربی آذری، ۳۲ درصد کرد و تنها ۱ درصد سایر قومیت ها بودند. بیشترین سطح سواد سرپرست خانوارها ابتدایی/ راهنمایی (۳۸ درصد)، و شغل آنان کارکن مستقل (۳۷ درصد) بود. نتایج بررسی مصرف شیر در خانوارهای مورد بررسی نشان داد، که هر فرد روزانه تقریبا «نصف لیوان (۱۱۸ میلی لیتر) شیر مصرف می کند. پرمصرف ترین شیر در خانوارهای شهری و روستایی شیر فله گاو (۶۲٫۵ درصد) بود که متوسط مقدار مصرف آن در شهر و روستا به ترتیب ۴۷۸٫۶±۲۲٫۶ و ۷۳۰٫۴±۶۴٫۴ میلی لیتر در هفته گزارش شد. مصرف شیر در خانوارهای آذری بالاتر از سایر قومیت ها بود (P<0.05). یافته ها نشان داد که خانوارهای شهری بیشتر از روستایی شیر یارانه ای خریداری می کردند، (به ترتیب ۵۵ درصد و ۲۰ درصد) که پس از قطع یارانه ها، خرید شیر در شهر به نصف کاهش پیداکرده در حالی که در روستا با قطع شیر یارانه ای خرید شیر عمدتا با شیر فله جایگزین شده، بنابراین تغییری نکرده است.
بحث و نتیجه گیری: در مجموع تحقیق حاضر گویای آن است که پرمصرف ترین شیر در خانوارهای استان آذربایجان غربی از نوع فله (گاو) بود که به طور کلی این مقدار مصرف پایین تر از مقدار توصیه شده می باشد. مهم ترین عوامل موثر در مصرف شیر؛ محل سکونت، قومیت، وضعیت اجتماعی – اقتصادی خانوارها بود. به نظر می رسد که طراحی و اجرای سیاست ها و برنامه های کاربردی به منظور افزایش مصرف شیر، فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه ها از سوی سیاست گذاران جامعه بایستی مورد توجه قرار گیرد.