مقاله بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری و ارائه راهکارهای اصلاحی آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۶۶ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری و ارائه راهکارهای اصلاحی آن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسماند شهری
مقاله پسماند
مقاله پسماند
مقاله تفکیک
مقاله تفکیک از مبدا
مقاله مشارکت مردم
مقاله مشارکت مصرف کننده
مقاله شهرداری ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فهیمی نیا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادکیا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نظری شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: ارسنگ جنگ شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده متبوع سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: بیدختی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: جهت اجرای طرح تفکیک از مبدا، آگاهی از نظرات و مشارکت تولیدکنندگان پسماند ضروری است. هدف از این تحقیق تعیین وضعیت تفکیک از مبدا پسماندهای شهری و ارائه راهکارهای اصلاحی آن از دیدگاه شهروندان کشور می باشد.
روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی – مقطعی از طریق تکمیل ۱۴۰۰ پرسشنامه با مصاحبه حضوری در ۳ استان قم، یزد و آذربایجان شرقی، در قالب طرح جامع مدیریت پسماند انجام شد. در این مطالعه آگاهی مردم در قالب پرسشنامه ای با ۳۱ سوال اختصاصی و عمومی سنجیده شد. جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای کیفی و جداول متقاطع از آزمون کای دو در سطح معنی داری ۵% استفاده گردید.
یافته ها: حدود ۹۰% از شهروندان برای اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری اعلام آمادگی کردند. مهم ترین دلایل شهروندان برای انجام این امر به ترتیب: بازیافت بهتر با کیفیت مناسب مواد (۷۹%)، حفاظت از محیط زیست و ارتقای سطح بهداشت (۶۵%) و کمک به شهرداری ها (۴۳%) و علل مهم عدم موفقیت این برنامه از دیدگاه شهروندان به ترتیب: عدم اجرا و یا اجرای نامنظم برنامه ها از طرف شهرداری (۴۵%)، کافی نبودن آموزش های شهروندان (۳۲%) و همکاری ضعیف مردم به دلیل مسایل فرهنگی و اجتماعی و یا نداشتن توجیه اقتصادی (۲۵%) عنوان شد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، درصد بالایی از شهروندان با طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری آشنا بوده و مزایای آن را می دانند، که در صورت انجام اصلاحاتی از طرف مسئولین شهرداری ها، درصد مشارکت و همکاری شهروندان در این طرح به نحو مطلوبی افزایش خواهد یافت.