مقاله بررسی وضعیت مدیریت مواد زاید شهری در مسجد سلیمان در ارتباط با سلامت محیط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۳۹۷ تا ۴۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت مدیریت مواد زاید شهری در مسجد سلیمان در ارتباط با سلامت محیط
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت مواد زاید
مقاله زباله
مقاله شیرابه
مقاله آلودگی محیط
مقاله فلزات سنگین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شنبه زاده سعید
جناب آقای / سرکار خانم: مجلسی منیره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مدیریت مواد زاید جامد امروزه یکی از مهمترین دغدغه های جوامع بشری می باشد. در ایران مدیریت و ساماندهی مواد زاید در بسیاری از شهرها هیچ گونه مطابقتی با استانداردهای معمول محیط زیست ندارد و سلامت مردم در معرض خطر می باشد. این تحقیق با هدف، بررسی وضعیت مدیریت مواد زاید در مسجد سلیمان و تعیین کیفیت شیمیایی شیرابه زباله تولیدی و اثرات ناشی از آن بر سلامت محیط انجام شد.
روش ها: ابتدا چگونگی منطقه بندی شهری و تجهیزات و امکانات شهرداری، منابع تولید زباله، نحوه جمع آوری و دفع آن بررسی و سپس مقدار زباله تولیدی در ایستگاه های موقت در هر روز تعیین و مشکلات موجود در سیستم مدیریت مواد زاید از تولید تا دفع نهایی مشخص گردید. نمونه ها بر اساس روش استاندارد تهیه و ترکیب درصد و رطوبت زباله محاسبه شد. ترکیب شیمیایی شیرابه زباله از طریق تعیین پارامترهایی مانند COD، BOD، pH، مواد فرار، باقی مانده خشک و فلزات سنگین تعیین گردید.
یافته ها: نتایج نشان دادند که با توجه به میانگین کل تولید زباله و مقدار سرانه آن در سال به ترتیب برابر ۱۴۴۰۷۶۶۳ و ۱۶۲ کیلوگرم، در سیستم مدیریتی موجود مشکلات مختلفی وجود دارد که سبب انباشته شدن زباله ها در نقاط مختلف شهر، نشت شیرابه و تجمع حیوانات ولگرد و حشرات موذی، افزایش بیماری های مرتبط و غیر بهداشتی شدن فضای کلی شهر شده است. همچنین مشخص گردید که میانگین غلظت فلزات سنگین Cu، Pb، Ni، Cd، Cr وZn  در شیرابه محل دفع نهایی به ترتیب برابر ۰٫۵۲۸، ۵٫۳۴، ۳٫۹۵، ۱٫۳۰۹، ۲٫۰۱۵ و ۶٫۵۶۵ و میانگین غلظت COD برابر ۴۱۵۲۳٫۲ و BOD برابر ۳۵۵۰۰ میلی گرم در لیتر می باشد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل برای جلوگیری از اثرات زیست محیطی و افزایش بیماری های ناشی از روش های موجود جمع آوری و دفع زباله مدیریت صحیح و اصولی مبتنی بر روش های علمی و فنی در این زمینه لازم می باشد.