مقاله بررسی وضعیت فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی شهرستان مهاباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در کاربرد شیمی در محیط زیست از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی شهرستان مهاباد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیزیکوشیمیایی
مقاله آب شرب
مقاله مهاباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصل هاشمی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودی شیلر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آب آشامیدنی باید از جنبه های مختلف (کیفیت فیزیکی، شیمیایی، باکتریولوژیکی و رادیولوژیکی) دارای کیفیت مطلوبی باشد. ناخالصی های شیمیایی بیشتر از حداکثر مجاز توصیه شده در آب آشامیدنی باشد، در درازمدت موجب بروز ضایعات غیر قابل جبرانی برای انسان خواهد شد. بسیاری از مشکلات بهداشتی کشورهای در حال پیشرفت، عدم برخورداری از آب آشامیدنی سالم است. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت پارامترهای کیفی آب آشامیدنی شهر مهاباد می‌باشد. این مطالعه، یک مطالعه توصیفی و کاربردی است که به صورت مقطعی انجام گرفته است. در طول سال ۱۳۸۶ در شهرستان مهاباد نمونه های متعددی از نقاط مختلف منابع مختلف آب شرب (خروجی تصفیه خانه دگرموند، زالیون، فاز ۳ تصفیه خانه مهاباد و دو منطقه از منابع آب شهری) برداشت گردید. پارامترهای فیزیکو شیمیایی (وضعیت کدورت، pH، هدایت الکتریکی و …) در آزمایشگاه مرکزی آب و فاضلاب شهرستان مهاباد طبق روش های استاندارد مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مطابق نتایج حاصل از آنالیز نمونه ها که به صورت جداول و نمودارها آورده شده است چنین برآورد گردید که در برخی موارد میزان رنگ، هدایت الکتریکی، TDS و همچنین کبالت آب تصفیه شده از استاندارد برخوردار نیست. که دلیل این امر پایین بودن راندمان تصفیه خانه ها می باشد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که وضعیت فیزیکوشیمیایی آب شرب شهرستان مهاباد از وضعیت خوبی برخوردار هست.