مقاله بررسی وضعیت فقر مطلق در ایران در سال های برنامه اول تا چهارم توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان از صفحه ۲۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت فقر مطلق در ایران در سال های برنامه اول تا چهارم توسعه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خط فقر
مقاله فقر مطلق
مقاله فقر نسبی
مقاله شکاف فقر
مقاله فقرزدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارشدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی عبدالعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اولین قدم در مسیر مبارزه با فقر و محرومیت، آگاهی از وضعیت فقر است. با در نظر گرفتن این موضوع در مطالعه حاضر، با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوار، به اندازه گیری وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی ایران طی سال های ۸۸ – ۱۳۶۸ پرداخته شده است. بدین منظور پس از ارایه تعریف های فقر و معرفی انواع آن و مروری بر مطالعات انجام شده، به مقولات اندازه گیری خط فقر و محاسبه میزان فقر و نیز معرفی روش های به کار رفته در این مطالعه پرداخته می شود. برای به دست آوردن خط فقر مطلق کل، خط فقر مطلق غذایی بر اساس رویکرد حداقل نیازهای اساسی محاسبه و حداقل نیازهای غیرغذایی به آن اضافه شده است. نتایج حاصله دلالت بر آن دارد که:
برنامه های فقرزدایی پس از جنگ، در کاهش فقر مناطق شهری نسبت مناطق روستایی، موفقیت بیشتری داشته اند،
میزان خطوط فقر مطلق در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده است،
میزان فقر مطلق و همچنین شکاف فقر مطلق در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است،
شاخص فقر مطلق در مناطق شهری از سال 1385 و در مناطق روستایی از سال 1384 رو به افزایش نهاده است.